Unijnepłatności.pl

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2011.05.foto.084.a.150xMILIARDY NA KONTACH

O dopłaty bezpośrednie za 2010 r. zwróciło się do ARiMR około 1,375 mln beneficjentów. Z tej liczby 1,35 mln rolników, tj. 98 proc., otrzymało już decyzję o przyznaniu takich dopłat. Pozostali otrzymają ją po zakończeniu u nich kontroli, wymaganych prawem unijnym i krajowym. Dotychczas na konta bankowe ponad 1,34 mln rolników agencja przekazała 12,28 mld zł. We wszystkich krajach UE dopłaty bezpośrednie muszą być wypłacone do 30 czerwca br

W Polsce ich łączna kwota wyniesie 12,8 mld zł. Została ona obliczona na podstawie opublikowanego przez Europejski Bank Centralny (30 września 2010 r.) oficjalnego kursu wymiany złotówki na euro, który wynosił wtedy 3,9847 złotego za euro (w 2009 r. 4,2 zł za euro). Suma dopłat bezpośrednich za 2010 r. będzie wyższa niż za 2009 r., bo zgodnie z porozumieniem akcesyjnym wzrosła o 10 proc. i po raz pierwszy dopłaty bezpośrednie dla polskich rolników osiągną poziom 100 proc. obowiązujących w państwach tzw. starej piętnastki UE.

Z informacji ARiMR wynika, że przekazanie na konta bankowe polskich rolników 22,32 mld zł wsparcia z PROW 2007-2013 stawia ich na pozycji lidera rankingu Unii Europejskiej. W Niemczech, które są na drugim miejscu, wypłacono (w przeliczeniu na złotówki) o ok. 2,8 mld zł mniej, a we Francji wypłaty były niższe o ok. 4 mld zł.

MONTAŻ INWESTYCYJNY

Interesujący montaż kredytów i dotacji europejskich na ekologię stosuje MultiBank. Przy kredycie wymagany jest 20-proc. wkład własny od wartości netto planowanej inwestycji. Jeśli przedsiębiorca ubiega się o zwrot z inwestycji na poziomie 50 proc. kosztów kwalifikowanych, może liczyć na dotację w wysokości 500 tys. zł. Bank daje tę kwotę w postaci kredytu pomostowego, który stanowi część składową całości MultiKredytu Europejskiego.

Załóżmy, że do realizacji projektu przedsiębiorca potrzebuje jeszcze 300 tys. zł (a tę kwotę będzie stanowiła tzw. część inwestycyjna). Bank udzieli wtedy kredytu w wysokości 800 tys. zł. Największym atutem tego produktu jest to, że badana jest zdolność kredytowa wyłącznie na kwotę 300 tys. zł oraz na obsługę odsetek od 500 tys. zł. Dotacja, która zostanie przyznana przedsiębiorcy, spłaci automatem część pomostową. Stanie się tak na podstawie jednego z zabezpieczeń tego kredytu – tzw. cesji wierzytelności z praw dotacji na rzecz banku. Jest to więc bardzo atrakcyjne rozwiązanie dla inwestora, który nie posiada zdolności na cały kredyt, czyli 800 tys. zł (spłatę kapitału oraz obsługę odsetek).

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI