Unijna autoryzacja izby rozliczeniowej KDPW_CCP

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

kdpw.ccp.01.400xKomisja Nadzoru Finansowego 8 kwietnia 2014 r. dokonała autoryzacji izby rozliczeniowej KDPW_CCP, potwierdzając tym samym, że spełnia ona wszystkie wymagania stawiane tego typu instytucjom przez unijne rozporządzenia EMIR.

Zgodnie z rozporządzeniem, wszystkie działające w Unii Europejskiej izby rozliczeniowe do 15 września 2013 r. miały obowiązek złożyć w krajowym organie nadzoru wniosek autoryzacyjny. W sumie w EU stosowne dokumenty złożyły 22 izby. Potwierdzeniem wywiązania się danej izby z określonych wymogów jest jej autoryzacja, dokonywana przez krajowy organ nadzoru, po rekomendacji międzynarodowego Kolegium złożonego, m.in. z przedstawicieli banku centralnego oraz wybranych członków organów nadzorczych z innych krajów Unii Europejskiej oraz europejskiego nadzoru ESMA.

Warto podkreślić, że polska izba rozliczeniowa jest trzecią autoryzowaną izbą w całej UE! Pierwszą była Nasdaq OMX Clearing AB (18 marca 2014), drugą European Central Counterparty N.V. (1 kwietnia 2014).

– Pozytywna opinia Kolegium, a finalnie stosowna decyzja Komisji Nadzoru Finansowego, pozwala KDPW_CCP na działalność jako autoryzowane CCP w całej Unii Europejskiej, a zwłaszcza pełnoprawnie rozszerza zakres usług izby na obsługę międzybankowego rynku derywatów OTC – powiedziała Iwona Sroka, Prezes KDPW_CCP.

Źródło: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych