UKNF: specjalna grupa robocza zajmie się m.in. włamaniami do bankomatów

UKNF: specjalna grupa robocza zajmie się m.in. włamaniami do bankomatów
Fot. stock.adobe.com/ilkay
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) powołał grupę roboczą ds. bezpieczeństwa fizycznego sektora bankowego i urządzeń ATM, podała instytucja.
.@uknf powołał grupę roboczą ds. bezpieczeństwa fizycznego sektora bankowego i urządzeń #ATM #KNF

„W praktyce UKNF nie ogranicza się jedynie do wąsko rozumianej działalności nadzorczej nad sektorem finansowym, lecz dąży do rozpoznania różnego typu zagrożeń w tym obszarze oraz do podejmowania niezbędnych działań zapobiegawczych, polegających także na ścisłym współdziałaniu z innymi instytucjami szeroko rozumianego systemu bezpieczeństwa państwa. Są nimi m.in. Komenda Główna Policji, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne. Współpraca ta pozwoliła na zdiagnozowanie zjawisk wpływających na bezpieczeństwo sektora bankowego oraz bezpieczeństwo publiczne, wymagających międzyinstytucjonalnej reakcji w celu skutecznego im przeciwdziałania. Do zjawisk takich zalicza się m.in. włamania do urządzeń ATM (bankomatów/wpłatomatów), stanowiące istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego ze względu na wykorzystywanie przez sprawców tych zdarzeń metod wybuchowych” – czytamy w komunikacie.

Poprawa bezpieczeństwa fizycznego sektora bankowego oraz infrastruktury ATM

KNF podkreśliła, że poprawa bezpieczeństwa fizycznego sektora bankowego oraz infrastruktury ATM wymaga wprowadzania rozwiązań systemowych, obejmujących regulacje prawne oraz zgodne z nimi rozwiązania techniczne, możliwe do zastosowania przez podmioty systemu bankowego. Dla sprawnej i skutecznej reakcji na zdiagnozowane zagrożenia niezbędna jest skoordynowana współpraca różnych instytucji, zarówno z sektora finansowego, jak również odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwa państwa.

Czytaj także: Co najmniej 30 proc. bankomatów ma zostać wyposażonych w system neutralizacji pieniędzy >>>

„Mając to na uwadze, w Urzędzie KNF powołana została grupa robocza do spraw bezpieczeństwa fizycznego sektora bankowego i urządzeń ATM. Do zadań grupy będzie należało diagnozowanie oraz stałe monitorowanie zjawisk i zdarzeń wpływających negatywnie na szeroko rozumiane bezpieczeństwo sektora bankowego i urządzeń ATM, wypracowywanie skutecznych zasad współpracy pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w zapewnianie tego bezpieczeństwa, analizowanie obowiązujących i projektowanych lub będących przedmiotem prac legislacyjnych rozwiązań prawnych w zakresie bezpieczeństwa fizycznego sektora bankowego i urządzeń ATM, a także opracowywanie założeń nowych rozwiązań prawnych w tym zakresie” – czytamy dalej.

Zaproszenie do udziału w pracach grupy przyjęli przedstawiciele: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Narodowego Banku Polskiego, Ministerstwa Finansów, Komendy Głównej Policji, Związku Banków Polskich oraz komórek bezpieczeństwa podmiotów sektora bankowości komercyjnej, podano także.

Źródło: ISBnews