Udane rozmowy z Komisją Europejską o funduszach na projekty transportowe

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

euro.bankowosc.250xMożliwie szybkie odblokowanie płatności na projekty drogowe zadeklarował komisarz Johanes Hahn podczas rozmowy z minister rozwoju regionalnego Elżbietą Bieńkowską oraz ministrem transportu Sławomirem Nowakiem. Potwierdził też zgodę Komisji na zwiększenie poziomu dofinansowania unijnego do projektów kolejowych.

Komisarz Hahn zapewnił, że Komisji Europejskiej również zależy na jak najszybszym odblokowaniu płatności na projekty drogowe. Jednocześnie wyraził zdziwienie rozgłosem, jaki decyzja urzędników europejskich wywołała w Polsce. Dodał, że jest to standartowa administracyjna procedura. Obecnie takich „zamrożeń” w całej UE jest niemal 200, z czego naszego kraju dotyczą tylko dwa.

– Polski system wdrażania i kontroli Funduszy Europejskich działa bardzo dobrze. Może być wzorem dla innych krajów, jeśli chodzi o przejrzystość i rzetelność wydatkowania środków unijnych – poinformował komisarz Hahn.

Minister Bieńkowska zapewniła unijnego komisarza, że zostaną przygotowane dodatkowe procedury kontrolne, by uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości. – Dokonamy przeglądu wszystkich projektów drogowych realizowanych przez GDDKiA, aby potwierdzić, że nie ma w nich żadnych nieprawidłowości. W tych czynnościach jesteśmy już mocno zaawansowani. Opracujemy również podręcznik procedur antykorupcyjnych – powiedziała szefowa resortu rozwoju regionalnego.

Ponadto, Komisja Europejska zaakceptowała polską propozycję znacznego zwiększenia poziomu dofinansowania unijnego do projektów kolejowych. Decyzja dotyczy także transportu szynowego w największych aglomeracjach. Pozwoli to zmaksymalizować wykorzystanie funduszy przeznaczonych na sektor kolejowy w programie Infrastruktura i Środowisko.

Podniesienie dofinansowania pozwoli na bardziej elastyczne gospodarowanie środkami unijnymi w projektach transportowych z sektora kolejowego i miejskiego, złagodzi skutki trudnej sytuacji finansowej beneficjentów realizujących projekty oraz ułatwi im planowanie inwestycji w kolejnej perspektywie finansowej 2014-2020.

Wprowadzone zmiany znacząco wpłyną na wykorzystanie funduszy unijnych przez polskie koleje. Pozwolą też inwestować ekologiczny transport miejski.

Spotkanie minister Elżbiety Bieńkowskiej oraz ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej, Sławomira Nowaka z unijnym komisarzem ds. polityki regionalnej Johannesem Hahnem odbyło się 1 lutego br. w Brukseli.