Tysiące przedsiębiorców oceniło Urzędy Skarbowe w całej Polsce – zaproszenie na XI finał konkursu „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bcc.250x17428 czerwca, piątek, godz. 11.00
siedziba BCC, Pałac Lubomirskich,
Plac Żelaznej Bramy 10 w Warszawie

XI edycja konkursu „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy” z udziałem:

Andrzeja Parafianowicza – wiceministra finansów
Marka Goliszewskiego – prezesa BCC

Konkurs jest niekomercyjnym, ogólnopolskim przedsięwzięciem, którego podstawowym celem jest  zachęcanie przedsiębiorców do rzetelnego i terminowego rozliczania się z podatków, tworzenie  atmosfery wzajemnej życzliwości i akceptacji wzajemnych praw i  obowiązków obu stron oraz uwarunkowań, które towarzyszą działalności urzędów i  przedsiębiorstw, upublicznianie i promocja wysokich standardów obsługi klienta osiągniętych przez wyróżnione placówki.

W tym roku, Urzędy Skarbowe w całej Polsce oceniło za pośrednictwem ankiet ponad 23 tysiące przedsiębiorców. Ich ocenie podlegały m.in. jakość obsługi podatnika przez urząd, łatwość komunikacji oraz kompetencje pracowników. Podobnie, jak w latach ubiegłych, Urzędy Skarbowe oceniane były na podstawie sumy punktów przyznanych przez przedsiębiorców w wypełnionej ankiecie konkursowej. Ankiety oceniające urzędy były przesyłane do Kanclerzy Lóż Regionalnych BCC, którzy koordynowali konkurs na szczeblu regionalnym.

Wyróżnione  urzędy skarbowe otrzymają tytuł „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy – 2013”. Prawo używania tytułu będzie im przysługiwało przez 1 rok, tj. do czasu rozstrzygnięcia kolejnej edycji konkursu.

Prosimy o potwierdzenie udziału: emil.mucinski@bcc.org.pl

Kontakt z koordynatorem:
Krzysztof Ostrowski
dyrektor Biura Interwencji BCC