Tylko w lutym promocyjne warunki zamiany

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

ministerstwo.finansow.01.400x263Ze względu na wykup Grudniowej 14, Ministerstwo Finansów przygotowało wyjątkową ofertę zamiany. Jest to jednorazowa promocja na zakup w drodze zamiany, obligacji oferowanych w lutym, po znacznie niższej cenie w stosunku do standardowej. Cena zamiany dla wszystkich rodzajów obligacji oferowanych w lutym wyniesie 99,60 zł.

W styczniu sprzedaż obligacji oszczędnościowych ponownie przekroczy 200 mln zł. Ze względu na duży wykup obligacji oszczędnościowych w lutym, w tym wykup emisji specjalnej – Grudniowej 14, przygotowaliśmy wyjątkową ofertę zamiany dla naszych dotychczasowych nabywców zamierzających kontynuować oszczędzanie. W ramach jednorazowej promocji w lutym cena zamiany obligacji została obniżona do 99,60 zł. Oznacza to, że zakup obligacji w drodze zamiany przynosi wyższy zysk. Najlepiej widać to na przykładzie obligacji dwuletnich z oprocentowaniem 2,00%, które kupione w zamianie po cenie 99,60 zł, przyniosą zysk w wysokości 2,20%. Obniżona cena zamiany dotyczy wszystkich obligacji. Pozostałe warunki naszej oferty nie ulegają zmianie – komentuje Piotr Marczak, Dyrektor Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów.

Warunki emisji obligacji Skarbu Państwa w lutym br.

Oprocentowanie 2-letnich papierów skarbowych wynosi 2,00% w skali roku. Pozostałe obligacje w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowane są odpowiednio: 2,10% dla 3-latek, 2,30% dla 4-latek oraz 2,50% dla 10-latek. W przypadku papierów o oprocentowaniu zmiennym także mnożnik i marże zostały utrzymane na tym samym poziomie.

Dla papierów 3-letnich oprocentowanie wyliczane jest raz na 6 miesięcy w oparciu o wartość sześciomiesięcznej stopy procentowej, po której banki pożyczają sobie pieniądze i mnożnik w wysokości 1,00. W przypadku obligacji 4-letnich oprocentowanie ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży – utrzymanej na poziomie 1,25%. Ten sam mechanizm, co dla 4-letnich, obowiązuje w przypadku obligacji 10-letnich. Dla papierów skarbowych o najdłuższym horyzoncie czasowym wyższa jest jednak wysokość marży, która wynosi 1,50%.

Od 26 stycznia br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

Od 1 lutego br. do 28 lutego br. prowadzona jest sprzedaż nowych emisji skarbowych papierów dłużnych.

Źródło: Ministerstwo Finansów