Trójmiasto oraz Transcom nagrodzone na Gali Outsourcing Stars w Warszawie

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

konferencja.05.400x266Podczas Gali Outsourcing Stars, 16 stycznia br., wyróżniono najlepszych i najdynamiczniej rozwijających się dostawców usług outsourcingowych oraz ich bezpośrednie otoczenie biznesowe. Trójmiasto otrzymało nagrodę w kategorii "Miasto" za największy % przyrost absolwentów kierunków ekonomicznych i informatycznych 2011/2012 vs. 2012/2013. Z kolei firma Transcom Worldwide Poland odebrała nagrodę w kategorii "Call i Contact Center" za największy procentowy przyrost pracowników zatrudnionych na etat 2012 vs. 2013.

– To ważne nagrody dla naszego regionu, które potwierdzają, że Trójmiasto stało się w ostatnim czasie rozpoznawalnym punktem na mapie inwestycyjnej sektorów BPO/SSC i ICT. Jako Invest in Pomerania będziemy dalej wspierać naszych inwestorów, także poprzez współpracę w szerokorozumianych przedsięwzięciach edukacyjnych – mówi Marcin Piątkowski, dyrektor Invest in Pomerania.

Obecnie Invest in Pomerania zaangażowana jest i patronuje między innymi takim przedsięwzięciom edukacyjnym, jak: BPO Education Center, Start w Przyszłość, czy Edukacja przez Praktykę. Inicjatywa współpracuje także z Politechniką Gdańską oraz Uniwersytetem Gdańskim w celu rozwijania kolejnych ważnych dla naszego regionu specjalizacji.

– Wzrost liczby studentów i absolwentów kierunków związanych z nowoczesnymi usługami biznesowymi jest powiązany z dynamiką rozwoju tego sektora w Trójmieście, a także działaniami władz samorządowych w obszarze tworzenia przyjaznego klimatu inwestycyjnego, wspierania reinwestycji oraz pozyskiwania nowych projektów. Z pewnością możemy się cieszyć, że młodzi ludzie pozytywnie postrzegają ten sektor jako potencjalne miejsce pracy w przyszłości. Dzięki temu już dziś powstają fundamenty przyszłego wzrostu sektora centrów usług biznesowych na Pomorzu – mówi Wojciech Tyborowski, Project Manager z Invest in Pomerania.

Wykształceni absolwenci uczelni wyższych, władający biegle językami obcymi, wybór wysokiej klasy powierzchni biurowych oraz wysoka jakość życia w Trójmieście to tylko niektóre z czynników decydujących o wyborze Pomorza przez inwestorów z sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Jednym z przedsiębiorstw, które skorzystały z możliwości oferowanych przez region jest Transcom Worldwide, wiodąca firma z sektora Customer Relationship Management (CRM). Od 2003 roku oferuje ona wsparcie polskim przedsiębiorstwom w zapewnieniu wysokiej jakości relacji z ich klientami. W 2007 otworzyła ona biuro w Gdańsku gdzie zatrudnia ponad 700 wysokiej klasy konsultantów.

– Bardzo cieszymy się z otrzymanej nagrody, potwierdza ona, że nasz wysiłek nie idzie na marne. Transcom Worldwide Poland to obecnie lider w dziedzinie kompleksowej telefonicznej obsłudze klienta. Udało się nam to osiągnąć dzięki przywiązywaniu najwyższej wagi do wysokiej jakości usług – mówi Marek Szul, Contact Centre Director, Transcom Worldwide Poland.

Z okazji 10 rocznicy obecności na polskim rynku Transcom Worldwide ogłosił ambitny projekt przekształcenia biur w Gdańsku i w Olsztynie w „multilingual-hub” – centrum kompetencji językowych – dzięki któremu możliwe będzie wspieranie międzynarodowych klientów firmy w ich językach ojczystych. W jego ramach konsultanci będą pomagać w obsłudze klientów w językach angielskim, niemieckim, hiszpańskim, rosyjskim, ukraińskim, francuskim i włoskim, a także w językach skandynawskich. Sukces projektu przełoży się na wzrost zatrudnienia w centrach.

– Ostatnie 10 lat upłynęło pod znakiem intensywnego rozwoju. Stworzenie w Polsce „multilingual-hub” otworzy przed nami kolejne możliwości wzrostu. Jestem przekonany, że następne 10 lat pozwoli nam wytyczyć nowy kierunek w branży – mówi Marek Szul, Contact Centre Director, Transcom Worldwide Poland.

Transcom zatrudnia obecnie w Polsce ponad tysiąc osób, od których pracy zależy sukces firmy. Dlatego firma kładzie duży nacisk na rozwój zawodowy pracowników oraz tworzenie odpowiednich warunków pracy.

– Studentom i absolwentom rozpoczynającym pracę w Transcom oferowane są liczne szkolenia i wsparcie osób bardziej doświadczonych. Najlepsi pracownicy mogą rozwijać się w zagranicznych biurach firmy dzięki programowi Transboarders. Możliwa jest także migracja między biurami w Gdańsku i Olsztynie. Dodatkowo, pracownicy korzystają z bogatego pakietu świadczeń socjalnych, w tym nisko oprocentowanych pożyczek, zapomóg oraz dofinansowania do wypoczynku i rekreacji – mówi Joanna Osińska, Country Human Resources Manager, Transcom Worldwide Poland.

Nagroda dla firmy Transcom, to potwierdzenie trendu, że miejsca pracy w sektorze BPO/SSC to nie tylko szansa dla młodych ludzi na zdobycie doświadczenia w międzynarodowym środowisku pracy, ale także na stabilną formę zatrudnienia.