Troje członków RPP wnioskuje o zwołanie dodatkowego niedecyzyjnego posiedzenia m.in. ws. regulaminu

Troje członków RPP wnioskuje o zwołanie dodatkowego niedecyzyjnego posiedzenia m.in. ws. regulaminu
Ludwik Kotecki Fot. PAP / Leszek Szymański
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Członkowie Rady Polityki Pieniężnej: Ludwik Kotecki, Joanna Tyrowicz i Przemysław Litwiniuk wnioskują o zwołanie dodatkowego niedecyzyjnego posiedzenia RPP w listopadzie celem omówienia regulaminu i opinii ws. budżetu państwa.

„Wspólnie z prof. Tyrowicz i prof. Litwiniukiem wysłaliśmy wczoraj do Prezesa NBP prośbę o zwołanie na początku listopada dodatkowego niedecyzyjnego spotkania RPP w sprawie regulaminu Rady i opinii do budżetu państwa” – napisał Kotecki.

Czytaj także: Przemysław Litwiniuk z RPP nie wyklucza zaskarżenia licznych zmian regulaminu Rady >>>

Według aktualnego harmonogramu, RPP ma obradować 9 listopada na jednodniowym, jedynym w miesiącu posiedzeniu decyzyjnym.

Będzie powrót do dwudniowych posiedzeń RPP?

Jak wynika z treści pisma, do którego dotarła PAP Biznes, troje członków RPP wnioskuje w pierwszej kolejności o powrót do modelu co najmniej dwudniowych posiedzeń RPP w każdym miesiącu, począwszy od listopada.

„(…) Zgodnie z planem działania Rady na najbliższe (listopadowe) posiedzenie przypada, poza decyzją dotyczącą parametrów polityki pieniężnej, zarówno omówienie projekcji inflacji i PKB oraz przyjęcie Raportu o inflacji, jak również omówienie i przyjęcia opinii w sprawie projektu ustawy budżetowej na 2023 r. Opinia Rady do projektu ustawy budżetowej na rok 2023 r. będzie zawierać ocenę Rady odnośnie do planowanego kształtu polityki fiskalnej, mającą istotne znaczenie ze względu na potrzebę koordynacji polityki pieniężnej i fiskalnej w sposób możliwie najbardziej sprzyjający sprowadzeniu stopy inflacji do poziomu zgodnego z celem NBP. Jest to w obecnych warunkach bardzo wysokiej inflacji szczególnie ważne” – napisano.

Czytaj także: Konflikt na linii prezes NBP i niektórzy członkowie RPP narasta; będzie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa?

Według trojga członków RPP, aby zapewnić adekwatną staranność RPP przy opiniowaniu projektu budżetu na 2023 r. praca nad opinią powinna być rozłożona na dwa dni.

„Umożliwiłoby to członkom Rady przedyskutowanie przedłożonego przez Zarząd NBP projektu tej opinii, wniesienie do niego ewentualnych uzupełnień i poprawek, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do uspójnienia ostatecznej wersji opinii RPP” – dodano.

Czytaj także: Przemysław Litwiniuk z RPP: mamy utrudniony kontakt z analitykami NBP >>>

W przypadku braku akceptacji dla ww. wniosku, troje członków RPP złożyło osobny wniosek o zwołanie niedecyzyjnego posiedzenia RPP w dn. 8 listopada 2022 r. o godz. 11.00, z porządkiem obrad zawierającym punkty dotyczące omówienia projektu opinii ws. projektu budżetu państwa na przyszły rok oraz omówienia problematyki zmian w regulaminie RPP.

Czytaj także: Polska płaci coraz więcej za pożyczane na rynkach finansowych pieniądze>>>

Punkt ws. regulaminu RPP, jak wskazano w piśmie, powinien służyć umówieniu warunków funkcjonowania Rady i sposobu ich poprawy w celu zapewnienia zgodności jego postanowień ze wzorcem konstytucyjnym i ustawowym.

Źródło: PAP BIZNES