Transfer technologii za pośrednictwem klientów banków

Transfer technologii za pośrednictwem klientów banków
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Doświadczenie klientów innych sektorów korzystających z usług bankowych przyczynia się do przenoszenia innowacji, mówi Bartłomiej Nocoń, członek Rady Programowej Kongresu IT@Bank 2018.

#BartłomiejNocoń: doświadczenie klientów innych sektorów korzystających z usług bankowych przyczynia się do przenoszenia innowacji #ITBANK #banki #innowacje

Płatności natychmiastowe i mobilne, karty zbliżeniowe, Internet rzeczy – mnogość nowych technologii i szybkość, z jaka wchodzą one na rynek imponuje. Skąd współczesny sektor bankowy czepie inspirację dla tak dynamicznego rozwoju?

Bartłomiej Nocoń, członek Rady Programowej Kongresu IT@Bank 2018: Jeden z czynników stymulujących cyfrową transformację rynku finansowego stanowią trendy w obszarze nowoczesnych technologii teleinformatycznych, wykorzystywanych przez podmioty spoza sektora bankowego. Wiele z tych rozwiązań trafia do tradycyjnej bankowości za pośrednictwem klientów, którzy, korzystając z nowatorskich produktów i kanałów sprzedaży w innych branżach, oczekują później analogicznego poziomu obsługi w instytucjach finansowych. W ostatecznym rozrachunku owa inspiracja przyczynia się w znacznym stopniu do transferu innowacji, znacząco usprawnia obsługę klientów banków i pozwala lepiej odpowiedzieć na potrzeby klienta. Dlatego właśnie ocena postępów digitalizacji na rynku finansowym i prognozowanie kierunków owej transformacji możliwe jest jedynie przy uwzględnieniu sytuacji w innych sektorach gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem tych, z których branża bankowa czerpie inspirację.

Nasz kraj plasuje się w pierwszej lidze innowatorów branży bankowej. W jakim stopniu pozycja ta inspirowania jest zewnętrznymi wzorcami, i jakie obszary podlegają najsilniejszym przemianom wskutek ekspansji IT?

– Polski sektor finansowy uchodzi za lidera nowoczesnych technologii w skali globalnej, jednak również on aktywnie wykorzystuje nowinki, pojawiające się w różnych segmentach rynku. Należy pamiętać o tym, że transformacja cyfrowa, która się dokonuje we współczesnym świecie, obejmuje nie tylko obszar produktowy i dystrybucyjny, ale dotyczy również potencjału branży bankowej i modelu organizacyjnego, którego zmiana uwzględnia rosnące znaczenie obszarów technologicznych w życiu każdej instytucji, nie tylko bankowej. Wśród tych obszarów kluczowe znaczenie ma user experience, czyli doświadczenie klientów innych sektorów korzystających z usług bankowych, które to doświadczenie przyczynia się do przenoszenia innowacji nie tylko pomiędzy poszczególnymi segmentami rynku, ale również pomiędzy biznesem a administracją publiczną. Biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki, nasuwa się przewrotne pytanie: czego banki mogą się uczyć od swoich klientów? To właśnie zdanie stanowić będzie motto jednej z sesji tegorocznego kongresu IT@BANK. Będzie to szansa, by poznać doświadczenia prelegentów z sektorów pozabankowych, którzy pokażą w jaki sposób w branżach innych niż bankowa używane są nowoczesne technologie, i w jaki sposób banki mogą czerpać inspiracje z tych innowacji. Być może dla niektórych podmiotów panel ten stanie się elementem inspiracji, innych z kolei może utwierdzić odnośnie zasadności wybranych rozwiązań. W każdym bądź razie będziemy się starali, by debata stanowiła element szerszego spojrzenia na innowacje, od których we współczesnej gospodarce nie ma odwrotu.

Rozmawiał Karol Jerzy Mórawski