Totalbud kończy I etap prac ziemnych na budowie nowych bloków energetycznych Elektrowni Opole

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Warszawska firma Totalbud kończy pierwszy etap robót w ramach kontraktu z Polimeksem-Mostostalem przy budowie dwóch nowych bloków energetycznych Elektrowni Opole. W ramach umowy wartości ok. 9 mln zł Totalbud zrobił obecnie dwa wykopy ‒ pod maszynownię oraz pod pompownię wody chłodzącej. Łączna objętość wykopów wynosi 180 tys. metrów sześciennych. W toku kolejnych robót Totalbud zrealizuje dla Polimeksu-Mostostalu kontrakt o łącznej wartości ok. 10 mln zł.

Na podkreślenie zasługuje fakt dobrej współpracy z firmą Polimex-Mostostal oraz prawidłowego przygotowania frontu robót przez naszego partnera. Kończymy obecnie wykop pod pompownię wody chłodzącej, jak również prowadzimy zasypki wykopu pod maszynownię. Teren nie jest łatwy, stopień skomplikowania robót jest znaczny, albowiem mamy do czynienia z dużym zróżnicowaniem gruntów, niemniej wszystkie roboty biegną zgodnie z harmonogramem” ‒ powiedział Mariusz Pałka, prezes Totalbudu.

O niełatwym charakterze robót świadczy m.in. fakt, iż Totalbud robi wykopy na głębokość ponad 12 metrów w warunkach iłów z wodą migrującą. Wykopy innych firm na tej budowie są prowadzone na głębokości o połowę mniejsze.

Mamy satysfakcję, iż w warunkach tej budowy udaje nam się trzymać harmonogramu, ale także osiągamy inne nietuzinkowe parametry. Mimo niełatwego terenu z możliwością osunięć pierwszy etap wykopów zrealizowaliśmy w ciągu sześciu tygodni. Był to etap, w którym wykop musiał osiągnąć 120 tys. metrów sześciennych. Bywały dni, w których dobowe wydobycie wynosiło ok. sześciu tysięcy metrów sześciennych, co w tutejszych warunkach geologicznych poczytujemy sobie za niezmiernie satysfakcjonujący parametr” ‒ dodaje prezes Mariusz Pałka.

Totalbud specjalizuje się w kompleksowej budowie obiektów „pod klucz”. Oprócz tego firma wykonuje konstrukcje żelbetowe, roboty ziemne, posadzkarskie i elewacje. 7 listopada 2013 r. Totalbud obchodził 10-lecie istnienia.

Źródło: Totalbud