Terminale płatnicze w instytucjach i urzędach państwowych. Program Polska Bezgotówkowa rozszerzony

Terminale płatnicze w instytucjach i urzędach państwowych. Program Polska Bezgotówkowa rozszerzony
Fot. stock.adobe.com/stokkete
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Program Polska Bezgotówkowa, który początkowo skierowany był tylko do przedsiębiorców, został rozszerzony o urzędy i inne instytucje sektora publicznego oraz podmioty niebędące przedsiębiorcami, a przyjmujące płatności.

Od 1 września 2018 roku Program #PolskaBezgotówkowa objął swoim działaniem m.in. urzędy gminne, sądy, uczelnie wyższe, instytucje kultury, szpitale i przychodnie, fundacje czy stowarzyszenia @bezgotowkowa

Każdemu z nas zdarzyło się wyrabiać dokumenty w urzędach – paszport lub prawo jazdy.  Pewnie nieraz musieliśmy również uiścić opłaty za rejestrację nowego samochodu, odpady komunalne, wodę, przedszkole czy szkołę. Załatwianie spraw w instytucjach administracji publicznej jest codziennością, na którą za każdym razem należy się odpowiednio przygotować. Odwiedzając takie miejsca, każdy
z nas musiał być niejednokrotnie zaopatrzony w gotówkę lub wiedzę, gdzie w okolicy znajduje się najbliższy bankomat.

Od 1 września 2018 roku Program Polska Bezgotówkowa objął swoim działaniem takie instytucje jak urzędy gminne, sądy, uczelnie wyższe, instytucje kultury, sztuki i sportu, parki narodowe oraz szpitale i przychodnie, przedsiębiorstwa komunalne, a także fundacje czy stowarzyszenia.

Urzędy, instytucje i inne podmioty państwowe, które zdecydują się przyłączyć do Programu, otrzymają wsparcie ze strony Fundacji polegające na pokryciu kosztów związanych z otrzymaniem i instalacją terminala do akceptacji kart oraz miesięcznych kosztów obsługi płatności bezgotówkowych.

Udział w Programie Polska Bezgotówkowa to szereg korzyści dla każdej ze stron. Dla podmiotów sektora publicznego oznacza to przejrzystość, bezpieczeństwo i niewątpliwe zadowolenie klientów, którzy mogą wybrać, czy za daną usługę chcą zapłacić gotówką, czy zbliżeniowo np. za pomocą karty lub telefonu komórkowego. Obywatele natomiast mogą cieszyć się z terminali w każdym punkcie kasowym, co zapewni im wygodę i oszczędność czasu.

– Bardzo zależy nam, aby instytucje publicznie przystąpiły do Programu Polska Bezgotówkowa. Jest to wygodne zarówno dla samych urzędników i pracowników instytucji państwowych, jak i obywateli. Każdy zasługuje na to, aby mieć swobodny wybór, czy za daną usługę chce zapłacić gotówką, czy bezgotówkowo. Konsumentom coraz bardziej zależy na wygodzie i oszczędności czasu, dlatego też takie miejsca jak urzędy, muzea, parki narodowe czy obiekty sportowe starają się odpowiedzieć na ich potrzeby- mówi dr Mieczysław Groszek, prezes Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Wszystkie podmioty zainteresowane instalacją terminala powinny skontaktować się z wybranym przez siebie agentem rozliczeniowym uczestniczącym w Programie Polska Bezgotówkowa w celu podpisania umowy dotyczącej przystąpienia do Programu. Lista agentów rozliczeniowych uczestniczących
w Programie Polska Bezgotówkowa jest dostępna na stronie www.polskabezgotowkowa.pl.

Program Polska Bezgotówkowa

Do Programu Polska Bezgotówkowa mogą zgłaszać się mikro-, małe i średnie podmioty, przyjmujące zapłatę za swoje usługi lub produkty, które chcą rozpocząć przyjmowanie płatności bezgotówkowych, a w okresie ostatnich 12 miesięcy w swoim punkcie handlowo-usługowym nie akceptowały płatności bezgotówkowych. Do udziału w Programie uprawnione są podmioty, które posiadają maksymalnie
5 placówek detalicznych.

Przedsiębiorstwo prywatne lub instytucja państwowa, które zdecydują się przyłączyć do Programu, otrzymają wsparcie ze strony Fundacji polegające na pokryciu kosztów związanych z otrzymaniem terminala do akceptacji kart oraz kosztów obsługi płatności bezgotówkowych.