Teresa Czerwińska

Teresa Czerwińska
Teresa Czerwińska. Fot. NBP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Członek Zarządu

Narodowy Bank Polski

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Nauk Społecznych (1997 r.) oraz Wydziału Zarządzania (1998 r.). Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse uzyskała w 2010 roku. Profesor Uniwersytetu Warszawskiego w dyscyplinie ekonomia i finanse (od 2011 r.) ma bogate doświadczenie zarówno akademickie, jak i zawodowe związane z rynkiem finansowym. Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych, a także analiz i ekspertyz z zakresu zarządzania finansami i ryzykiem instytucji finansowych oraz społecznie odpowiedzialnego inwestowania.

Pełniła funkcje w gremiach międzynarodowych m.in.: gubernator z ramienia RP w Międzynarodowym Funduszu Walutowym (IMF), gubernator z ramienia RP w Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), gubernator z ramienia RP w Europejskim Banku Inwestycyjnym, członek Coalition of Finance Ministers for Climate Action (2019), członek Insurance & Reinsurance Stakeholder Group przy European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) (2015-2018), jak i w gremiach krajowych m.in.: Doradczym Komitecie Naukowym przy Rzeczniku Finansowym, sekretarz Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk (2015-2019), Radzie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (2017-2018); grupie roboczej Ministra Gospodarki ds. Społecznej odpowiedzialności Przedsiębiorstw (2014-2015). Pracowała w Urzędzie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (2005 r.), była powoływana do organów nadzorczych instytucji finansowych oraz jako biegły sądowy.

Od grudnia 2015 r. do czerwca 2017 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odpowiadała za przygotowanie i realizacje budżetu w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego oraz audyt i kontrolę. Od czerwca 2017 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów ds. budżetu, gdzie odpowiadała za przygotowanie i wykonanie budżetu państwa oraz obsługę środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej.

W okresie styczeń 2018 – czerwiec 2019 r. minister finansów RP.

4 czerwca 2019 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda powołał Teresę Czerwińską na członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

Źródło: Narodowy Bank Polski / NBP