Teresa Czerwińska przejmuje nadzór nad Departamentem Polityki Makroekonomicznej MF

Teresa Czerwińska przejmuje nadzór nad Departamentem Polityki Makroekonomicznej MF
Ministerstwo Finansów (źródło: Adam-dalekie-pole - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20843347)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Minister finansów Teresa Czerwińska przejęła nadzór nad Departamentem Polityki Makroekonomicznej, wynika z Dziennika Urzędowego Ministra Finansów.

Minister finansów #TeresaCzerwińska przejęła nadzór nad Departamentem Polityki Makroekonomicznej @MF_GOV_PL

„W zarządzeniu ministra finansów z dnia 4 października 2018 r. w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Finansów (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 95) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w ust. 3 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) Departamentem Polityki Makroekonomicznej” – czytamy w zarządzeniu.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania (28 marca br.).

Wcześniej nadzór nad Departamentem Polityki Makroekonomicznej sprawował wiceminister Leszek Skiba.

Źródło: ISBnews