Temat numeru: Zapłacisz łatwo, szybko i bezpiecznie

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2016.05.foto.042.a.400xRachunek za prąd dostępny w bankowym systemie transakcyjnym i opłacany jednym kliknięciem? Ta ambitna wizja ma szansę ucieleśnić się w ciągu najbliższych miesięcy. Prace nad tzw. e-fakturą, czyli nowym modelem dostarczania dokumentów płatnościowych przy wykorzystaniu bankowej infrastruktury wraz z automatyzacją opłacania zobowiązań, są już na finiszu.

Karol Jerzy Mórawski

Rozpoczęcie pil otażu projektu e-faktura przewidujemy na trzeci kwartał bieżącego roku – twierdzi Piotr Pinchinat- -Miernik, przewodniczący działającego w ramach ZBP Forum ds. e-Faktury i e-Opłat.

Proces zarządzania należnościami to jedno z istotniejszych wyzwań dla współczesnej gospodarki.

Nawet najmniejsza firma otrzymuje miesięcznie od kilku do kilkudziesięciu faktur – z reguły z odroczonym terminem płatności. Ręczne wykonywanie przelewów i pilnowanie terminów zapłaty nie jest może największą uciążliwością, ale z pewnością zabiera czas. W konsekwencji wielu płatników woli usiąść raz w miesiącu do komputera i wysłać wszystkie przelewy hurtem, godząc się z faktem, że wiele z nich zostanie zrealizowanych nawet kilka tygodni po terminie. Zjawisko to, określane jako slow payers, stanowi jedną z przyczyn zatorów płatniczych – opóźnienia w płatnościach z tej przyczyny są wprawdzie mniejsze niż w przypadku osób lub firm celowo uchylających się od zapłaty, jednak ich masowość może w istotny sposób zachwiać płynnością finansową kontrahentów.

Naprzeciw tym wyzwaniom wychodzi propozycja przygotowana z inicjatywy sektora bankowego, określana roboczo mianem e-faktury. Koncepcja wykorzystania kanałów bankowości elektronicznej do dystrybucji dokumentów płatnościowych pojawiła się już kilka lat temu, kiedy to przy Radzie Bankowości Elektronicznej utworzono odrębną grupę roboczą ds. elektronicznej faktury. Półtora roku temu, w listopadzie 2014 r., grupa została przekształcona w Forum ds. e-Faktury i e-Opłat – komórkę, której celem jest przygotowanie i wdrożenia zintegrowanego systemu dystrybucji informacji o zobowiązaniach oraz ich opłacania. – Kluczowym elementem przygotowywanego systemu jest oczywiście sektor bankowy, jednak w pracach forum udział bierze szerokie spektrum przedsiębiorstw i instytucji: Krajowa Izba Rozliczeniowa jako strategiczny uczestnik projektu, izby gospodarcze, jak choćby Konfederacja Lewiatan, jednostki administracji publicznej, ale również operatorzy telekomunikacyjni, dostawcy telewizji kablowej, instytucje płatnicze czy wreszcie firmy technologiczne. Ich udział i zaangażowanie pozwoliły na wypracowania optymalnych zasad funkcjonowania nowego systemu – podkreśla Piotr Pinchinat-Miernik.

Rachunek dostępny w smartfonie i… w bankomacie

Na czym będzie polegać funkcjonowanie nowego systemu? Wierzyciel – zarówno przedsiębiorca, jak również podmiot administracji publicznej (np. jednostka samorządu terytorialnego) – będzie mógł uruchomić w swym banku usługę przekazywania informacji o należnościach za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej. Informacja taka dotrze na konto płatnika w czasie rzeczywistym – pozwoli to na wyeliminowanie opóźnień związanych z wysyłką faktur kanałami tradycyjnymi, jak poczta czy przesyłki kurierskie. Powiadamianie o należnych płatnościach za pośrednictwem banku będzie również znacznie bezpieczniejsze dla obu ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI