Technologie: Rozwiązania cyfrowej transformacji – budowa systemów informatycznych jak z klocków, bez programowania

Technologie: Rozwiązania cyfrowej transformacji – budowa systemów informatycznych jak z klocków, bez programowania
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W dzisiejszym zmiennym świecie jedyne co stałe, to pewność ciągłych zmian, których tempo przewyższy zdolność organizacji do nadążania za nimi. Ten trend dotyczy również, a może szczególnie, banków dotkniętych tsunami regulacyjnym i konkurencją fintechów. W tym zmiennym świecie firma doradcza Gartner co roku prognozuje strategiczne trendy w rozwoju technologii.

Jednym z trendów rozwoju technologii, o którym warto wspomnieć, jest redukcja zaangażowania programistów w tworzenie rozwiązań informatycznych i eliminowanie programowania z biznesowych projektów informatycznych. Ten kierunek rozwoju technologii wynika zarówno z braku odpowiednich specjalistów, rosnących nakładów na informatykę, jak i zbyt długiego cyklu wdrożeniowego. Już niedługo większość nowych aplikacji będzie powstawała przy zaangażowaniu sztucznej inteligencji lub rozwiązań „bez programowania” (ang. zero code), a naturalnym komponentem przyszłych rozwiązań informatycznych będzie wbudowana pełna automatyzacja testów oraz gotowe scenariusze testowe. Tworzenie aplikacji bez angażowania programistów, jak to możliwe? Dzięki rozwojowi platform informatycznych (jedną z nich jest np. platforma CasePro ProService Finteco wykorzystywana m.in. do scoringu, ratingu, obsługi retencji, RODO czy zarządzania relacjami z klientami CRM), które realizują w praktyce ideę „Obywatela Programisty” – ang. Citizen Developer).

Zastosowanie platform bez programowania pozwala kształtować logikę biznesową użytkownikom biznesowym za pomocą intuicyjnych graficznych narzędzi, a wytwarzanie aplikacji przypomina budowę z klocków. Odpowiednie narzędzia pozwalają na monitoring uruchomionej aplikacji, testowanie opracowanej funkcjonalności czy reagowanie na ewentualny wzrost obciążeń. Skomplikowane rozwiązania buduje się za pomocą prostych narzędzi, niewymagających wiedzy informatycznej.

Opracowana przez użytkownika biznesowego aplikacja jest opisana w czytelny, graficzny sposób, nawet gdy rozwiązanie jest złożone, a wbudowane w platformę mechanizmy zapewniają wydajność, skalowalność i bezpieczeństwo. Ważne jest też wsparcie w aspekcie automatycznego testowania stworzonych rozwiązań. Platformy tej klasy zapewniają pełną kontrolę nad rozwojem aplikacji i wdrażaniem kolejnych wersji, modyfikacjami przez osoby bez doświadczenia informatycznego, ale posiadające wiedzę na temat procesów biznesowych i przepływów pracy. Oszczędność czasu związana ze skróceniem fazy analizy i wytwarzania systemu jest istotna dla organizacji, które chcą wyprzedzić konkurencję, a przygotowanie rozwiązań przez użytkowników biznesowych stanowi gwarancję jakości i kompletności systemu. Należy także wspomnieć o kwestii bezpieczeństwa i poufności danych krytycznych dla biznesu. Przy rozwiązaniu bez programowania cała wiedza biznesowa pozostaje w organizacji i nikt z zewnątrz organizacji nie ma do niej dostępu. Platformy wspomagające tworzenie systemów bez programowania pozwalają także rozwiązać problemy ad hoc i skracają czas wejścia rozwiązania do użytku.

Dla czytelników powątpiewających w praktyczną realizację opisanego wyżej trendu w informatyce, spieszymy wyjaśnić, że wśród naszych klientów są także podmioty całkowicie samodzielne, które korzystają jedynie sporadycznie z konsultacji projektantów platformy, a i to bardziej pod kątem lepszego wykorzystania możliwości technologii niż rozwiązywania konkretnych zagadnień, natomiast logika aplikacji jest kształtowana, zgodnie z koncepcją „Citizen Developer”, przez użytkowników biznesowych.

Warto jeszcze dodać, iż stoimy przed kolejną rewolucją, gdzie sztuczna inteligencja AI oraz roboty systemowe RPA stworzą nową jakość wytwarzania i wdrażania oprogramowania, znacząco uproszczą proces jego modelowania, dostosowania do potrzeb biznesowych, testowania i aktualizacji.

Dr inż. Jan Szymanowski

jan.szymanowski@psfinteco.pl https://psfinteco.pl

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK