Technologie: „Przybij piątkę w bankomacie”

Technologie: „Przybij piątkę w bankomacie”
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Biometria w bankowości spółdzielczej od wielu lat cieszy się niezmienną popularnością, chociaż wśród banków spółdzielczych mamy zarówno zwolenników rozwiązań opartych na technologii finger vein, jak i technologii palm vein.

Daria Pawęda
Dyrektor Departamentu Bankowości Internetowej i Mobilnej Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Bankowość biometryczna w Polsce rozwinęła się dzięki współpracy i zaangażowaniu banków spółdzielczych – pierwszy bankomat biometryczny w Polsce (wyko­rzystujący technologię finger vein) został przedstawiony na III Kongresie Gospodarki Elektronicznej (w maju 2009 r.), ale pierwsze historyczne produkcyjne wdrożenia zrealizowały w 2010 r. banki spółdzielcze z Grupy BPS. Pierwszymi były Bank Polskiej Spółdzielczości i Podkarpacki Bank Spółdzielczy.

Minęło już siedem lat od pierwszych wdrożeń banko­wości biometrycznej w bankach spółdzielczych i obecnie w Grupie BPS biometrię udostępnia ponad 30 banków. Głównie wykorzystywana jest w bankomatach, ale także w oddziałach. Zaimplementowane zostały dwa rozwią­zania – technologia finger vein firmy Hitachi (biometria naczyń krwionośnych palca) oraz technologia palm vein firmy Fujitsu (biometria naczyń krwionośnych dłoni).

Niewątpliwie banki spółdzielcze należą do pionierów bankowości biometrycznej w Polsce (oraz całej Europie), co zostało zauważone i docenione także przez Europejskie Stowarzyszenie Banków Spółdzielczych z siedzibą w Bruk­seli (EACB – European Assosiation of Cooperative Banks).

Warto zauważyć, że bankowość biometryczną wdro­żyło wiele banków z Grupy SGB. Podobnie jak w przy­padku wdrożeń w Grupie BPS, jest to biometria bankomatowo­-oddziałowa, wykorzystująca tech­nologie finger vein lub palm vein, chociaż w proporcji odwrotnej, tzn. w większości przypadków, jest to właśnie biometria palm vein, a dokładnie rozwiązanie Novum eNBio. Jako przykład można tu po­dać m.in. Bank Spółdzielczy w Na­kle, Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie lub Bank Spółdzielczy w Toruniu, które na swoich stronach internetowych promują biometrię.

Przykłady znajdą Państwo tu:

  • http://www.bstorun.pl/news/rozwoj_biometrii_w_na­szym_banku(1).html
  • http://bsnaklo.pl/index.php?option=com_conten­t&view=article&id=355&Itemid=224
  • h t t p : / / w w w. r b s . l u t u t ow. p l / i n d e x . p h p / aktualnosci/296-strefy-obslugi-klienta-24h-z-bankomatami-recyklingowymi-i-biometria-w-banku-spoldzielczym-w-lututowie

Biometria palm vein

O biometrii finger vein pisałam już wcześniej, dlatego tym razem skon­centruję się na technologii palm vein. Otóż, do identyfikacji wykorzystuje ona strukturę naczyń krwionośnych ludzkiej dłoni. Została wymyślona i opatentowana (pod nazwą PalmSe­cure) przez japońską firmę Fujitsu.

Palm vein, czyli biometria układu naczyń krwionośnych dłoni, to system uwierzytelniania, który polega na po­równaniu zapisanego wzorca układu naczyń krwionośnych dłoni, unikal­nego dla każdego człowieka, do wzoru naczyń krwionośnych dłoni zbliżonej do czytnika. Wzorzec ten może być zapisany w bazie danych lub w urzą­dzeniu weryfikującym, czyli np. na smartfonie czy na zwykłej karcie ma­gnetycznej. Dodatkowo – ze względu na to, że zapis wzorca jest szyfrowany – nie jest możliwe jego nieuprawnio­ne użycie.

Technologia prosta w obsłudze

Biometria wykorzystywana w ban­kach spółdzielczych (zarówno palm vein, jak i finger vein) to technologia prosta w obsłudze z punktu widzenia klienta banku i dodatkowo stanowi bardzo duże ułatwienie zarówno dla banku, jak i dla klienta. Nie tylko chroni przez problemem skimmingu kart (w przypadku biometrii banko­matowo-oddziałowej), ale dodatko­wo może być alternatywą dla osób, które nie chcą nosić przy sobie – ze względów bezpieczeństwa – karty bankowej. Wystarczy podczas jednej wizyty w oddziale zarejestrować swój wzorzec biometryczny, który jest po­...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI