Technologie: Płynny sukces

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Sieć powiązań komunikacyjnych stanowi krwiobieg każdej organizacji. Poziom prawidłowości i bezusterkowości systemu wymiany informacji w bezpośredni sposób wpływa na wydolność całego organizmu. Okazuje się, że te mało oryginalne spostrzeżenia można wykorzystać w sposób bardzo świeży i nowoczesny, na co dowodem są rozwiązania klasy Enterprise Work Management, stanowiące zintegrowane środowiska pracy i komunikacji społeczności realizujących wspólne zadania.

Witold Meysztowicz,
CEO, ComBeeNut sp. z o.o. www.combeenut.com

Trudne prawdy
Pomimo dynamicznego rozwoju technologii informatycznych wspierających zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie informacji, organizacje w swojej działalności nadal borykają się z tymi samymi zasadniczymi problemami, które towarzyszyły im od zarania dziejów. Są to:

 • Zapomniane, przez co nigdy nieskonfrontowane z życiem olśnienia, idee i pomysły.
 • Nieoddane do realizacji projekty, innowacje, udoskonalenia.
 • Gromadzące się w hałdy polecenia, brak realizacji których ujawnia się dopiero w przypadku wybuchu pożaru.
 • Trudne do odtworzenia ustalenia, mnogość oczekiwań napływających z wielu stron.
 • Brak jasnego powiązania zadań z konkretnymi celami i ich stopniem ważności.
 • Niejasne zakresy uprawnień i obowiązków powodujące rozmywanie się granic odpowiedzialności.
 • Trudne do zidentyfikowania katalizatory rosnących wydatków.
 • Nierównomierne obciążenie pracą członków zespołu i często nieefektywne wykorzystanie kompetencji.

Te problemy to krople, w postaci których sukces przecieka nam przez palce.

Calleam Consulting Ltd., amerykańska firma szkoleniowo-doradcza z zakresu Project Management, zbudowała katalog 101 najczęstszych powodów niepowodzeń pojawiających się w realizacji projektów (patrz http://calleam.com/WTPF/?page_id=2338), które można wprost zastosować do szerszego niż projekt pojęcia, tj. ogółu podejmowanych inicjatyw.

Zbiór ten zawiera bardzo szeroki wachlarz problemów towarzyszących nowym inicjatywom. Wskazane są w nim uchybienia w zakresie konstruowania definicji i uświadamiania celu, braku spójności celów operacyjnych i strategicznych, konfliktów pomiędzy podejmowanymi inicjatywami.

Raport wymienia również niedostatki w zakresie wsparcia realizacji inicjatyw przez: sponsorów oczekujących wyniku, właścicieli odpowiedzialnych za ich osiągnięcie, projekt managerów, jako organizatorów pracy oraz członków zespołów wykonawczych. Dochodzą do tego takie problemy, jak brak stałości wymagań i celów, lawina napływających wniosków o zmianę, modyfikacje priorytetów lub akcje przeciwpożarowe, uwagi, pretensje, skargi i zażalenia. Nakłada się na to wszystko wielość kanałów, którymi płyną ogromne ilości informacji – e-mail, telefon, spotkanie, szybka wymiana poglądów na korytarzu czy przy ekspresie do kawy, oficjalne pisma czy też karteczki przylepiane na ekrany komputerów i ściany gabinetów.

W rozmowach z członkami zespołów wykonawczych i ich managerami rysuje się obraz pola bitewnego, na którym każdy toczy walkę najbardziej oswojonym przez siebie arsenałem, obfitującym w rozwiązania, metodyki i narzędzia, których jest pewnie nie mniej niż wylistowanych przez Calleam Consulting Ltd. problemów. Działy HR odwołają się do modeli budowania kultury pracy na fundamencie kompetencji miękkich, ich okresowej ocenie i konsekwentnym rozwoju. IT wezwie na pomoc metodyki twarde, precyzyjne i usystematyzowane specyfikacje, czy egzekwowanie odpowiedzialności tych, co definiują wymagania. Marketing zawoła o silny sponsoring ze strony szefa sprzedaży i zaapeluje o rozwiązania uwzględniające zmienność otoczenia rynkowego, czyli pozwalające szybko zakończyć projekt. Finanse wytoczą działa w postaci budżetów, harmonogramów i timesheetów.

Pytanie, czy na dłuższą metę w tym całym zagęszczeniu spraw, nie zawsze jasnych komunikatów, często rozmywających się granic odpowiedzialności, błędnie zdefiniowanych celów i słabnących zapałów zyskuje ten, o którego walka toczyć się powinna – to jest firma?

Udział projektów/inicjatyw kończących się porażką w liczbie projektów uruchamianych, wskazywany w wynikach różnorodnych badań zakrojonych na lokalną czy też globalną skalę świadczy o tym, że trudno o pozytywną odpowiedź na tak zadane pytanie.

Można lepiej

Organizacja im większa, tym bardziej potrzebuje jasnych i wystandaryzowanych reguł pracy zespołowej oraz systemu precyzyjnej komunikacji pomiędzy wszystkimi członkami zespołów realizacyjnych. Rozwiąza- niem jest budowanie w organizacji zintegrowanych wirtualnych środowisk pracy, dostarczających narzędzi, które umożliwiają:

 • Wykorzystanie momentów olśnienia – dzięki trwałej rejestracji pomysłów i wizji, nawet tych bardzo ogólnie zarysowanych w sposób trwały i w miejscu łatwo dostępnym dla wszystkich użytkowników, którzy mogą być zainteresowani innowacją.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI