bank.2014.10.okladka.314x400Miesięcznik Finansowy BANK (październik 2014)

  • Raport specjalny: Bancassurance
  • Instrumenty finansowe UE 2014-2020 dla Polski
  • Co zmieni ustawa o upadłości konsumenckiej?
  • Nowelizacja prawa spadkowego a banki
  • Start bankowych listów zastawnych
  • Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym

BANK 2014/10

BANK 2014/10

Rynek finansowy: Kronika – październik 2014

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI

Na zlecenie Centrum im. Adama Smitha przebadano oczekiwania Polaków w stosunku do nowego rządu, gdy chodzi o gospodarkę. Badanie ilościowe przeprowadzono na panelu badawczym „Ariadna”. Polacy są przeciwni regulacji gospodarki. W większości deklarują potrzebę większej wolności gospodarczej i zniesienia przez rząd barier jej rozwoju. Aż 91 proc. badanych chce zniesienia zakazu, który zabrania rolnikom sprzedaży swoich produktów poza województwem ich wytworzenia. Polacy nie wierzą w obietnice polityków, którzy zapewniają, że zagwarantują im godną emeryturę.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2014/10

Rynek finansowy: Pokryzysowy obraz bankowości

W okresie kryzysu na światowych rynkach finansowych krajowy sektor bankowy skutecznie przeciwstawiał się negatywnym trendom rynkowym. W minionych sześciu latach stabilnie wzrastała akcja kredytowa. Równie dynamicznie zwiększał się udział kapitału polskiego w sektorze bankowym. Za korzystną uznać można również tendencję wzrostową aktywów największych polskich banków na tle ich europejskich odpowiedników – to główne przesłania raportu „Polska i Europa – kryzys i konsekwencje” prezentowanego przez Związek Banków Polskich.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2014/10

Raport specjalny: Oferty bancassistance

bank.2014.10.foto.037.400xKorzystanie z ubezpieczenia w powszechnym odczuciu wiąże się z wystąpieniem jakiegoś z zasady niechcianego traumatycznego zdarzenia. W przypadku usługi assistance kontakt z ubezpieczycielem to konkretna pomoc i wsparcie z zewnątrz. Jeśli ktoś miał okazję skorzystać z takich usług, z reguły chętnie do nich wraca. Oferowanie usług assistance to uatrakcyjnienie oferty bankowej i czynnik mający pozytywny wpływ na postrzeganie banku.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2014/10

Prezentacja: Historia kredytowa BIK w koncie bankowym – otwarta komunikacja pomiędzy klientem a bankiem

Dynamiczny rozwój bankowości internetowej sprawia, że banki oferują coraz szerszą gamę produktów i usług przystosowanych do zdalnej, elektronicznej obsługi. Od kilku lat możemy znaleźć wśród nich usługę umożliwiającą dostęp do historii kredytowej z BIK. Zgodne opinie analityków rynku potwierdzają, że ta funkcjonalność stanowi dużą wartość dodaną dla klientów banków, którzy mogą zamówić i otrzymać swoją historię kredytową bezpośrednio w koncie internetowym.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2014/10

Bank i Klient: Czy tylko mobilne banki?

Banki walczą o pozyskanie i utrzymanie klientów, coraz częściej prosumentów aktywnie korzystających z nowych technologii i dobrze zorientowanych w dostępnych na rynku usługach. Równocześnie główne dotychczasowe źródła przychodów banków (opłaty interchange, przychody odsetkowe) są ograniczane. Pilnie trzeba szukać sposobów na obniżenie kosztów obsługi, przy zachowaniu jej wysokiej jakości i atrakcyjności oferty.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2014/10

Bank i Klient: Zróżnicowanie modelu obsługi kluczem do maksymalizacji rentowności w segmencie MŚP

Segment małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) jest z punktu widzenia sektora bankowego w Polsce jedną z najbardziej atrakcyjnych i perspektywicznych grup klientów. Około 70 tys. firm w tym segmencie generuje 18 proc. polskiego PKB oraz 35 proc. przychodów i aż 40 proc. miejsc pracy w gospodarce. Wartość należności sektora bankowego od segmentu MŚP sięgnęła na koniec lipca 172 mld zł, co stanowi aż 20 proc. wszystkich należności od sektora niefinansowego, instytucji rządowych i samorządów. Oszacowany na podstawie deklarowanej intensywności korzystania z produktów finansowych poziom przychodów banków z segmentu MŚP wynosi 7,9 mld zł, co stanowi 16 proc. wszystkich przychodów sektora bankowego w Polsce. Kluczowym źródłem wartości są tu dla banków relatywnie wysokie osady oraz wolumen kredytów. Istotnym czynnikiem w przypadku MŚP jest również dużo wyższy poziom marż w porównaniu z poziomami uzyskiwanymi w segmencie dużych firm.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2