Raport specjalny: Krajobraz po rekomendacji

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

W jakim kierunku pójdzie polski rynek bancassurance po 1 kwietnia 2015 r? Obserwując działania podejmowane przez polski sektor finansowy, już dziś można dostrzec podstawowe kierunki zmian.

JERZY OCHOCKI

Jednoznaczne zasady wynagradzania pośredników ubezpieczeniowych, wyeliminowanie podwójnej roli banków, nowe obowiązki – to tylko niektóre z nowości, wynikających z Rekomendacji U oraz wytycznych KNF dotyczące dystrybucji produktów ubezpieczeniowych.

Największym przegranym będą produkty ubezpieczeniowe o charakterze inwestycyjnym. Organ nadzoru nie zakazuje wprost sprzedaży ubezpieczeń na życie powiązanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym; w piśmie z dnia 18 września br. KNF w jednoznaczny sposób ocenia zgodność UFK z prawem. „Należy podkreślić, że UFK są legalnym produktem ubezpieczeniowym, wprost wymienionym w załączniku do ustawy o działalności ubezpieczeniowej (dział I, grupa 3) oraz uwzględnionym w dyrektywach Unii Europejskiej i powszechnie oferowanym w innych krajach” – czytamy w dokumencie

Równocześnie regulator napiętnował związane z tymi produktami przypadki missellingu. Ów misselling – to sprzedaż tych produktów jako typowo oszczędnościowych klientom niemającym elementarnej wiedzy o inwestowaniu. Odpowiedzią regulatora ma być zobowiązanie sprzedawcy do oceny wiedzy klienta o nabywanym produkcie oraz do dostarczenia klientowi pełnej informacji. W efekcie oceny ekspertów przewidujące bądź to radykalne ograniczenie udziału UFK w rynku bancassurance, bądź też całkowitą zapaść tego segmentu wydają się w dużym stopniu prawdopodobne.

OWCA w każdym okienku

Zmieni się również model współpracy na linii banki – zakłady ubezpieczeń. Wynika to z rekomendacji 7, zgodnie z którą jeśli bank występuje w roli ubezpieczającego, nie ma prawa otrzymywać od zakładu ubezpieczeń prowizji przewyższającej koszty poniesione przez bank z tytułu obsługi umowy ubezpieczeniowej. Brak możliwości wygenerowania marży w modelu grupowym – bo to właśnie w tym przypadku bank najczęściej występuje w roli ubezpieczającego – skłoni obie strony do modelu indywidualnego, który pozwala ubezpieczycielom na wynagradzanie banków za pośrednictwo.

Co się zmieni w bankowym okienku? Pracownicy obsługi klienta, sprzedając produkt bankowy reprezentować będą bank, natomiast oferując bancassurance będą już przedstawicielami towarzystwa ubezpieczeniowego – konkretnie tzw. OWCA-mi, czyli „osobami wykonującymi czynności agencyjne”. Możliwość zakwalifikowania bankowców jako OWCA z jednej strony pozwala na większy nadzór ze strony macierzystego banku – z drugiej strony w istotnym stopniu zmniejsza obowiązki szkoleniowe. Zgodnie z § 5 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie minimalnego zakresu szkolenia osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminu i trybu jego przeprowadzania pracownicy banków oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych mogą odbyć skrócony, 36-godzinny kurs.

Tu ostoi się model grupowy

Pomimo odwrotu od grupowego modelu ubezpieczeń, należy spodziewać się obszarów, w których wszystko pozostanie po staremu. Dotyczy to masowych ubezpieczeń drobnych produktów bankowych, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI