Technologie: Komunikacja napędza biznes

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2013.05.foto.048.250xOsiągnięcie znaczących oszczędności przy jednoczesnej optymaliz acji funkcjonowania biznesu to w czasach kryzysu nadrzędny priorytet każdej organiz acji. Obecnie przedsiębiorstwa nastawione na redukcję kosztów we wszystkich m ożliwych obszarach szukają wymiernych oszczędności również w sferze wydatków telek omunikacyjnych. Netia, specjalizując się od ponad 20 lat w ofercie dla biznesu, posiada usługę, która pozwala zoptymalizować funkcjonowanie firmy, przyczyniając się tym samym do uzyskania redukcji wydatków.

Oszczędności inwestycyjne

Komunikacja to jeden z kluczowych elementów prowadzenia biznesu. Jest ona niezbędna zarówno w aspekcie szeroko rozumianych kontaktów międzyludzkich, jak i sprawności oraz szybkości wymiany informacji, podejmowania decyzji, reagowania na nieprzewidziane sytuacje. Usługa Netia Office Anywhere ™ to narzędzie zintegrowanej komunikacji posiadające liczne funkcje łączące zalety rozwiązania Microsoft Lync 2013 z telefonią stacjonarną dostarczaną przez Netię.

Usługa jest świadczona w chmurze, co w praktyce oznacza, że przejście na Netia Office Anywhere™ nie wymaga od firmy żadnych nakładów inwestycyjnych – firma ponosi jedynie koszty operacyjne. Brak kosztów inwestycyjnych oznacza dla przedsiębiorstwa realną oszczędność.

Zaoszczędzone środki mogą być przeznaczone na podstawową działalność firmy, zwiększając tym samym efektywność prowadzonego biznesu. Dodatkowo jest to usługa, która jest kompatybilna z urządzeniami i systemem operacyjnym posiadanym już przez Klienta, dlatego nie wymaga żadnej modyfikacji zastanej infrastruktury.

Nabywając usługę od Netii, Klient pozbywa się także obowiązku serwisowania sprzętu i aktualizowania software’u. Miesięczny abonament za usługę uwzględnia pełny serwis i utrzymanie.

Oszczędności operacyjne

Organizacje, działając w okresie kryzysu, poszukują redukcji kosztów we wszystkich możliwych obszarach, nie tylko w zakresie wydatków inwestycyjnych. Szukanie realnych oszczędnościach nie polega jedynie na cięciu wydatków, ale również na optymalizacji i maksymalizacji potencjału procesów i narzędzi. Rozbudowana infrastruktura firm, rosnące wymagania Klientów, partnerów biznesowych oraz stale zwiększająca się mobilność pracowników i kontrahentów wymuszają myślenie ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI