Tarcza finansowa: 1 mld zł wsparcia z PFR dla JSW

Tarcza finansowa: 1 mld zł wsparcia z PFR dla JSW
Fot. Materiały prasowe JSW
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
PFR, w ramach programu rządowego Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm, udzieli JSW wsparcia w formie pożyczki płynnościowej w kwocie 1 mld zł - podał JSW w komunikacie.

Jak podano, podpisanie umowy powinno nastąpić niezwłocznie po uzgodnieniu jej treści, a uruchomienie pożyczki nastąpi po podpisaniu umowy i spełnieniu przez JSW warunków zawieszających obejmujących w szczególności podpisanie umowy międzywierzycielskiej pomiędzy m.in. spółką, PFR oraz wierzycielami finansowymi spółki.

Wypłata nie później niż do końca 2020 r.

Wypłata pożyczki w ramach tarczy ma nastąpić nie później niż do końca 2020 roku, a ostateczny okres na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonej pożyczki przypada 30 września 2024 r.

„W ramach udzielonego finansowania PFR wymaganym zabezpieczeniem będą poręczenia spółek Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. oraz JSW KOKS SA ustanowione na rzecz PFR w celu zabezpieczenia terminowego wykonania przez JSW zobowiązań wynikających z udzielonego finansowania” – napisano.

„Zarząd informuje, iż decyzja PFR w zakresie wsparcia w postaci pożyczki preferencyjnej nie została jeszcze podjęta” – dodano.

Czytaj także: Koronawirus w Polsce: czasowe wstrzymanie wydobycia w 2 kopalniach JSW i 10 kopalniach PGG >>>

Z wtorkowego komunikatu wynika, że zgodnie z obecnym projektem umowy pożyczki do ważniejszych jej postanowień należy m.in. nierekomendowanie przez zarząd spółki, w okresie trwania wsparcia, uchwalenia przez walne zgromadzenie dywidendy, zaliczki na poczet dywidend lub wypłaty jakiegokolwiek innego wynagrodzenia, a także brak możliwości, bez uprzedniej zgody PFR, podejmowania działań skutkujących: zmianą formy prawnej, podziałem lub fuzją, połączeniem, konsolidacją lub restrukturyzacją.

„Ponadto, projekt umowy pożyczki zawiera standardowe ograniczenia w zakresie zaciągania dodatkowego zadłużenia finansowego, ustanawiania zabezpieczeń, rozporządzania aktywami oraz nabywania spółek, udziałów, akcji, praw w spółkach osobowych, innych jednostek udziałowych, przedsiębiorstw i ich części oraz braku możliwości utworzenia jakiejkolwiek spółki bez uprzedniej zgody PFR, z zastrzeżeniem możliwości dokonywania dozwolonych czynności w powyższym zakresie opisanych w umowie pożyczki, w tym określonych transakcji wewnątrzgrupowych” – dodano.

15 lipca JSW złożyła wniosek do PFR w ramach Tarczy Finansowej dla Dużych Firm o wsparcie finansowe w związku ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19. Wniosek dotyczy finansowania w formie pożyczki preferencyjnej na pokrycie skutków COVID-19 w kwocie 750 mln zł oraz pożyczki płynnościowej w kwocie 1 mld zł na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej, w tym wynagrodzeń oraz zobowiązań wobec kontrahentów.

Z kolei 31 lipca JSW KOKS złożyła wniosek do PFR o finansowanie preferencyjne w wysokości 96,1 mln zł oraz finansowanie płynnościowe w wysokości 115 mln zł. 

Kurs spółki na GPW wystrzelił

Kurs JSW zwyżkował w ciągu wtorkowej sesji na GPW nawet o 20 proc., w związku z informacją o udzieleniu spółce finansowania przez PFR w ramach Tarczy Finansowej. Jednakże silne, 10 proc. wzrosty, rozpoczęły się już na godzinę przed podaniem tej informacji do wiadomości publicznej.

Od rozpoczęcia wtorkowych notowań na GPW kurs Jastrzębskiej Spółki Węglowej poruszał się wokół poziomu odniesienia. Około godz. 11.20 notowania przybrały wyraźny trend wzrostowy, w ramach którego do godz. 12 kurs wzrósł do 22 zł i zyskiwał już ponad 10 proc.

Kolejne pół godziny przyniosło lekkie odreagowanie pierwszego impulsu i skierowanie się ceny akcji bliżej poziomu 21 zł, jednak publikacja przez JSW raportu bieżącego o 12.31, wywołała kolejną falę wzrostową.

Tuż po godz. 14 kurs JSW wynosił nawet 23,8 zł, czyli około 20 proc. więcej niż na poniedziałkowym zamknięciu.

PAP Biznes zapytał spółkę, a także KNF, o silny wzrost kursu przed publikacją raportu bieżącego. Spółka nie odniosła się jeszcze do przesłanych pytań.

Z kolei Urząd Komisji Nadzoru Finansowego odpowiedział, że „na bieżąco monitoruje prawidłowość wypełniania obowiązków informacyjnych przez emitentów, w tym w szczególności w zakresie rozporządzenia MAR i ustawy o ofercie publicznej, a w przypadku wątpliwości co do prawidłowości wykonywania tych obowiązków podejmuje stosowne działania nadzorcze. Podobnie w przypadku zaistnienia możliwości potencjalnej manipulacji kursem lub wykorzystania informacji poufnej. Monitoring ten dotyczy także spółki Jastrzębska Spółka Węglowa SA”.

Źródło: PAP BIZNES