Zbigniew Krysiak

Gospodarka | Raporty | Wydarzenia

Eksperci EKF, Mirosław Gronicki i Ludwik Kotecki o bilansie polskiej obecności w UE

Dwie ścieżki, która lepsza? – pod tym tytułem zostało zaprezentowane stanowisko ekspertów Europejskiego Kongresu Finansowego dotyczące bilansu korzyści związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej. Autorami dokumentu są Mirosław Gronicki i Ludwik Kotecki. W swojej analizie porównują drogi rozwojowe Polski i Ukrainy w ostatnich latach. Tekst stanowiska prezentujemy w pełnym brzmieniu.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2017/10-12 (październik-grudzień 2017)

Efektywność rynku kapitałowego w Polsce możliwą barierą rozwoju REIT

Inwestowanie nie jest prostym zajęciem i przynosi różne efekty, w zależności od wiedzy i umiejętności inwestora oraz rodzajów aktywów. Np. inwestowanie w akcje nie jest skuteczne i bardzo ryzykowne, jeśli nie potrafi się dobrać dobrze zdywersyfikowanego portfela. Jednocześnie zbieranie doświadczeń w zakresie efektywnego inwestowania trwa latami, co jest bardzo kosztowne.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2017/07-09 (lipiec-wrzesień 2017)

Finansowanie Nieruchomości – wrzesień 2017

Oddajemy 52 numer Kwartalnika „Finansowanie Nieruchomości” w dobrym klimacie dotyczącym wysokiego wzrostu gospodarczego w Polsce, bardzo dobrej sytuacji budżetu państwa, utrzymania wysokiego ratingu Polski przez agencje ratingowe, niezwykle optymistycznych prognoz agencji ratingowych dotyczących wzrostu PKB oraz znakomitych tendencji na rynku nieruchomości w obrębie produkcji budowlanej i podaży mieszkań.

CZYTAJ WIĘCEJ
Uncategorized

Od Redakcji

Szanowni Państwo!
Oddajemy Państwu już 50. numer Kwartalnika „Finansowanie Nieruchomości” w okoliczności wielu ważnych dla Polski wydarzeń, które mają miejsce w kraju i na świecie. Wśród nich należy wymienić zaproszenie przedstawiciela polskiego rządu do uczestnictwa w szczycie państw G20, wdrażanie kompleksowego programu mieszkaniowego rządu RP, wydanie przez Komitet Stabilności Finansowej 13 stycznia 2017 r. rekomendacji dotyczącej redukcji ryzyka kursowego portfela walutowych kredytów hipotecznych, prace Komisji Finansów Publicznych nad ustawami w zakresie rozwiązywania problemów kredytów „frankowych” oraz 60. rocznicę Traktatów Rzymskich dotyczących utworzenia Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG).

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2017/01-03 (styczeń-marzec 2017)

Rynek Finansowania Nieruchomości: Nierówność stron umowy kredytowej źródłem przerzucania ryzyka przez bank na klienta / Inequality between Bank and Borrower as a Source of Risk Shifting

Problem kredytów walutowych 1 jest niewątpliwie kluczowym zagadnieniem w polskiej gospodarce, które wymaga rozwiązania, gdyż w przeciwnym razie może w niedługiej perspektywie dojść do kryzysu. Głównym problemem w zbiorze kredytów walutowych są kredyty denominowane i indeksowane do franka szwajcarskiego. Podobne problemy, ale w dużo niższej skali, zostały rozwiązane w Hiszpanii, Chorwacji i na Węgrzech.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2017/01-03 (styczeń-marzec 2017)

Sprawozdania | XIII Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych „Narodowy Program Mieszkaniowy – Szansa Wyzwanie dla Rynku” 2017

W dniach 24-25 listopada 2016 roku w Hotelu Holiday Inn w Józefowie odbył się XIII Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych. Podstawowym celem corocznych spotkań, organizowanych przez Związek Banków Polskich, Komitet ds. Finansowania Nieruchomości działający przy Związku Banków Polskich oraz Centrum AMRON, jest wymiana poglądów i doświadczeń instytucji oraz podmiotów związanych z finansowaniem nieruchomości, a także ocena dotychczasowych rozwiązań w zakresie polityki mieszkaniowej.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2016/10-12 (październik-grudzień 2016)

Rynek finansowania nieruchomości: Fundusze REIT szansą dla rozwoju rynku nieruchomości, rynku kapitałowego i gospodarki w Polsce

W polskim sektorze finansowym jest wiele obszarów, w których słabo działają mechanizmy rynkowe, co hamuje rozwój sfery realnej albo utrudnia uzyskanie odpowiedniej skali działalności. Do obszarów tych należą: deficyt długoterminowego finansowania nieruchomości, mały rynek listów zastawnych i obligacji hipotecznych, niski udział inwestycji gospodarstw domowych (GD) w instrumenty rynku kapitałowego, słabo rozwinięty i mało konkurencyjny rynek kapitałowy, ograniczony i mało zdywersyfikowany dostęp przedsiębiorstw do kapitału.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1