Single Resolution Fund / SRF

Cyberbezpieczeństwo

Strefa euro stworzyła dodatkową siatkę bezpieczeństwa tylko dla swoich banków

27 stycznia 2021 r. państwa członkowskie UE będące członkami strefy euro podpisały dwie ważne wielostronne umowy międzynarodowe dotyczące funkcjonowania European Stability Mechanism (ESM) oraz wprowadzenia dodatkowego zabezpieczenia płynności i finansowania dostępnego w razie potrzeby w ramach Single Resolution Fund (SRF). Te rozwiązania nie dotyczą banków spoza strefy euro, pisze Piotr Gałązka, adwokat, ekspert ds. Unii Europejskiej, pełniący funkcję dyrektora Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1