rynek kredytowy

Napis: rating
Cyberbezpieczeństwo

Kompleksowa ocena ryzyka kredytowego

Żyjemy w czasach, w których jedyną pewną rzeczą w biznesie jest zmiana. Funkcjonowanie w szybko zmieniającym się otoczeniu biznesowym daje zarówno potencjał do dynamicznego rozwoju, jak również może przysparzać firmom problemów w ocenie aktualnej sytuacji. Kluczowe staje się zatem trafne zidentyfikowanie zagrożeń i szans, odpowiednia ocena zaistniałej sytuacji, ustalenie strategii działania oraz ciągły monitoring ‒ podkreśla Dariusz Kościelniak, architekt rozwiązań biznesowych VSOFT SA, uczestnik IT@BANK.

CZYTAJ WIĘCEJ
Siedziba Narodowego Banku Polskiego
Firma | Z rynku finansowego

Coraz trudniej o kredyt. NBP: banki przewidują zaostrzenie polityki kredytowej dla firm

Banki zakładają zaostrzenie polityki kredytowej dla przedsiębiorstw w I kwartale br., przy braku istotnych zmian popytu na finansowanie. Banki oczekują niewielkiego wzrostu popytu na kredyty hipoteczne oraz konsumpcyjne w I kwartale br., wynika z kwartalnej ankiety przeprowadzonej przez Narodowy Bank Polski (NBP). NBP: W IV kwartale banki zaostrzyły politykę kredytową

CZYTAJ WIĘCEJ
Bankowość

NBP o sytuacji na rynku kredytowym

W dniu 2 maja 2016 r. Narodowy Bank Polski opublikował kwartalną informację pt. „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”. W materiale omówione zostały zmiany w polityce kredytowej i popycie na kredyty obserwowane przez banki w I kwartale 2016 r. oraz przewidywania na II kwartał 2016 r. Informacje te zostały zestawione na podstawie ankiety, którą – na przełomie marca 2016 r. i kwietnia 2016 r. – wypełniło 25 banków o łącznym udziale w rynku kredytowym wynoszącym 86%.

CZYTAJ WIĘCEJ
Raporty

EUROFINAS: rynek kredytowy rośnie siódmy kwartał z rzędu

wykres.obliczenia.01.400x26Łączna sprzedaż kredytów konsumpcyjnych przez firmy, zrzeszone w EUROFINAS, w IV kwartale 2014 roku wzrosła o 4,7% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego – głosi komunikat tej organizacji, będącej reprezentacją rynku kredytowego na poziomie europejskim, której członkiem jest m.in. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych. Wartość „produkcji” kredytowej wyniosła 67,287 mld EUR.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bankowość

Sytuacja na rynku kredytowym – IV kw. 2014 r. oraz przewidywania na I kw. 2015 r.

nbp.04.500x463Wyniki kwartalnej ankiety NBP nt. sytuacji na rynku kredytowym
W dniu 2 lutego 2015 r. Narodowy Bank Polski opublikował kwartalną informację pt. „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”. W materiale omówione zostały zmiany w polityce kredytowej i popycie na kredyty obserwowane przez banki w IV kwartale 2014 r. oraz przewidywania na I kwartał 2015 r. Informacje te zostały zestawione na podstawie ankiety, którą na przełomie grudnia 2014 r. i stycznia 2015 r. wypełniło 26 banków, o łącznym udziale w rynku kredytowym wynoszącym 86%.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1