Pragma Faktoring

Finanse i gospodarka

Faktoring sposobem finansowania należności i zobowiązań … przed terminem płatności i wymagalnych

dlon.gotowka.01.400x267Faktoring jest szansą na poprawę dostępu do kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw. Finansowanie faktoringowe polega na tym, że firma faktoringowa wypłaca przedsiębiorcy do 90 proc. wartości przekazanych do finansowania należności przed terminem płatności. Pozwala to poprawić płynność finansową przedsiębiorstwom, które prowadzą sprzedaż z odroczonym terminem płatności.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

Faktoring a zarządzanie ryzykiem finansowym w branży TSL

zestawienie.wykres.06.400xBrak środków obrotowych i długie terminy płatności to główna bolączka branży transportowej. Odpowiedzią na ten problem może być faktoring. Poza samym finansowaniem bieżącej działalności, usługa ta wspiera przedsiębiorców w zarządzaniu ryzkiem finansowym. Monitoring płatności i wywiad gospodarczy pozwalają uniknąć powstania zatorów finansowych, a także należności określanych jako trudno ściągalne.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

Pragma zwiększa portfel

pragma.faktoring.02.400x116W I kwartale 2014 roku Grupa Kapitałowa Pragma Faktoring zanotowała wzrost wartości kontraktacji, który kształtował się na poziomie 103,8 mln zł. Analogicznie jak w poprzednim okresie, największy udział w strukturze wierzytelności miał faktoring z regresem – uzyskane środki w kwocie 53,4 mln zł stanowią 51 proc. całego portfela. Kolejnymi popularnymi usługami, które zanotowały znaczący wzrost r/r są: faktoring ubezpieczony z regresem (88 proc.) oraz faktoring eksportowy (1178 proc.).

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1