postępowanie polubowne

Finanse osobiste | Z rynku finansowego

Postępowania windykacyjne napędzają obroty operatorów pocztowych

Z danych Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce wynika, że w II kwartale 2021 roku wartość nominalna wierzytelności obsługiwanych przez jego członków wyniosła 137,6 mld zł. Swój udział mają w niej wierzytelności sektora finansowego, przedsiębiorstw oraz konsumentów. Ich liczba sięga setek tysięcy sztuk, co dla firm windykacyjnych oznacza bardzo wysoką liczbę spraw do monitowania. Kontakt z dłużnikami często prowadzony jest w formie korespondencji listowej, co sprawia, że branża windykacyjna jest dziś jednym z największych nadawców, wpływając na kształt całego rynku pocztowego, czytamy w komunikacie Speedmail.

CZYTAJ WIĘCEJ
Młotek sędziowski
Prawo i regulacje

To pierwszy taki sąd polubowny w Polsce

Ultima Ratio został wpisany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na listę podmiotów uprawnionych do rozpoznawania tzw. sporów konsumenckich, podała spółka. To pierwszy w Polsce polubowny sąd online, który będzie mógł wydawać prawomocne wyroki w sprawach dotyczących niedotrzymania warunków umów pomiędzy konsumentami, a takimi firmami, jak chociażby firmy pożyczkowe, operatorzy telefonii komórkowej i telewizji kablowej, dostawcy mediów czy ubezpieczyciele, podano także.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1