Kancelaria M. Krzyżowska

prawo, paragraf
Komentarze ekspertów

Pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego – ostatnia nadzieja dłużnika

Jedno z powództw przeciwegzekucyjnych – powództwo o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego (art. 840 KPC) – jest sposobem obrony merytorycznej przed prowadzoną egzekucją, jeżeli prowadzenie egzekucji na podstawie tego tytułu narusza prawa podmiotowe dłużnika wynikające z prawa materialnego. Powództwo o pozbawienie klauzuli wykonalności należy odróżnić od skargi na czynności komornika (zapewnienie prawidłowego przebiegu egzekucji) oraz zażalenia na nadania klauzuli wykonalności (dotyczy wyłącznie formalnych uchybień popełnionych przez sąd w trakcie postępowania o nadanie klauzuli).

CZYTAJ WIĘCEJ
Komentarze ekspertów

Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii

lopuszynska.justyna.kancelaria.m.krzyzowska.01.400x291Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o odnawialnych źródłach energii, która jest efektem wydanych w Unii Europejskiej regulacji w zakresie energii odnawialnej.  Jest to ustawa pod pewnymi względami przełomowa, gdyż wprowadza wiele nowych rozwiązań i możliwości, które do tej pory nie były uregulowane na polskim rynku energetycznym. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii wiąże się ze znacznym ograniczeniem zanieczyszczeń środowiska i gwarantem bezpieczeństwa energetycznego kraju.

CZYTAJ WIĘCEJ
Komentarze ekspertów

Skutki materialne i formalno – prawne upadłości konsumenckiej w świetle aktualnego stanu prawnego

stolarek.bartosz.01.266x400Obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze wprowadzone zostały w celu ułatwienia i odformalizowania procedury ogłaszania upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – tzw. upadłości konsumenckiej. Obowiązujące bowiem do 31 grudnia 2014 r. przepisy – były całkowicie nieskuteczne, co potwierdza fakt, że od 2008 r. na prawie 2200 wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – wydano jedynie 60 takich postanowień.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1