Inteligentny Rozwój

Grupa BPS - logo
Bankowość spółdzielcza | Z rynku finansowego

Zrzeszenie BPS wśród najlepszych banków udzielających kredytu technologicznego

3 września 2021 r.: Banki Spółdzielcze Zrzeszenia BPS znalazły się w czołówce rankingu instytucji finansowych udzielających małym i średnim firmom kredytu technologicznego
z unijnym dofinansowaniem. Bank Gospodarstwa Krajowego podsumował działania
w zakresie „Kredytu na innowacje technologiczne”, który realizowany jest z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, finansowanego ze środków Funduszy Europejskich.

CZYTAJ WIĘCEJ
Kobieta trzymająca planszę z napisem: innowacje
Firma | Z rynku finansowego

Kredyt technologiczny w Alior Banku. Firmy wdrażające innowacje już mogą szykować wnioski

W ostatnich dniach Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) ogłosił czwarty już nabór wniosków o dofinansowanie wdrażania innowacji technologicznych w ramach programu „Inteligentny Rozwój” na lata 2014-2020. Dofinansowanie unijne jest oferowane przez BGK w formie premii technologicznej, będącej spłatą części lub całości kredytu technologicznego udzielanego przedsiębiorcom przez banki komercyjne. Po raz kolejny jednym z banków oferujących kredyt technologiczny jest Alior Bank.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1