Górnośląskie Towarzystwo Finansowe / GTF

Komentarze ekspertów

Co ma wspólnego fundusz z parasolem

kosmala.weronika.aleksandra.gtf.01.278Rynek kapitałowy działa płynnie tylko wtedy, kiedy jednocześnie znajduje się ktoś, kto chce sprzedać akcje i ktoś, kto chciałby je kupić. Obaj gracze decydują się na te ruchy w przeświadczeniu, że uda im się na nich zyskać, a to właśnie ta druga strona poniesie stratę – pozbywając się cennych akcji, albo kupując takie, których emitentom będzie się wiodło coraz gorzej. Przedmiotem obrotu są jednak te same papiery, nietrudno się więc dziwić, że wielu początkujących inwestorów uważa to za dziwne, że niemal za każdym razem równie profesjonalni analitycy przewidują jednocześnie i wzrosty i spadki.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

Jak wybrać kredyt dla małych i średnich przedsiębiorstw?

spotkanie.03.400x267Dla wielu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce głównym problemem prowadzenia działalności gospodarczej jest zachowanie płynności finansowej oraz zdobycie środków na rozbudowę biznesu. Dodatkowy kapitał można uzyskać za pomocą wielu instrumentów, takich jak dotacje z unijnego programu wspierania przedsiębiorczości lub programów rządowych. Jednak dla firm z sektora MSP najczęstsze główne źródło kapitału obcego stanowi kredyt.

CZYTAJ WIĘCEJ
Komentarze ekspertów

Koszt kredytu – oprocentowanie

kosmala.pawel.GTF.500x332Koszt kredytu jest ustalany przez kredytodawcę tj. bank. Jest on pochodną,  z jednej strony ryzyka związanego z udzieleniem danego kredytu, z drugiej zaś oceny aktualnej i przyszłej sytuacji na rynku kredytowym. Najistotniejszym składnikiem kosztu kredytu jest oprocentowanie, które jest jednocześnie głównym składnikiem wpływów banku. Oprocentowanie pobierane jest przez bank od wartości niespłaconego kapitału. Koszt ten składa się z podstawowej stopy procentowej, jednakowej dla wszystkich kredytobiorców zaciągających określonego typu kredyt. Stopa ta nazywana jest w większości banków stopa bazową.

CZYTAJ WIĘCEJ
Komentarze ekspertów

Czym są stopy procentowe i dlaczego dobrze, że są niskie?

kosmala.weronika.aleksandra.gtf.01.278Nie ulega wątpliwości, że najprostszy wniosek z ogólnego zamieszania towarzyszącego obniżaniu, podwyższaniu, a nawet pozostawianiu bez zmian stóp procentowych jest taki, że muszą to być kwestie, które mogą jakoś znacząco zmieniać nasze codzienne życie. W istocie, mowa przecież o narzędziu, które dosłownie wpływa na to, ile wydać można pieniędzy – na to mgliste określenie składa się jednak nie para stóp, a aż pięć stóp podstawowych i różne inne stopy dodatkowe. Jeśli potrzebna byłaby definicja złożona z jednego słowa, w tym przypadku byłaby to z pewnością cena. Stopa procentowa jest ceną pieniądza, warunkuje po jakiej cenie banki sprzedają nam pieniądze na kredyt, a także po jakiej cenie my oddajemy w depozyt pieniądze bankom. Działanie tego instrumentu nie ogranicza się jednak wyłącznie do ustalania, czy bardziej opłaca się wpłacić oszczędności na lokatę, czy może wziąć jakiś kredyt, podstawowym zadaniem ekonomistów wyznaczających stopy jest bowiem zapewnienie szeroko pojętej stabilności polskiej walucie. Elementem układanki, który łączy ten demagogicznie brzmiący zestaw słów z przeciętnym obywatelem jest z kolei zjawisko inflacji.

CZYTAJ WIĘCEJ
Komentarze ekspertów

Jak nie pomylić długu z deficytem

kosmala.weronika.aleksandra.gtf.01.278Dług publiczny to zadłużenie instytucji państwowych w stosunku do inwestorów, którzy pożyczyli w przeszłości pieniądze na sfinansowanie deficytu sektora finansów publicznych.

Deficyt budżetowy to różnica pomiędzy dochodami budżetu państwa, a wydatkami odnotowanymi w danym roku.

Zarówno dług, jak i deficyt są ponurymi bohaterami wielu medialnych wystąpień polityków, a o walce z nimi mówi się w przeróżnych kontekstach. Z wielu wypowiedzi wynika nawet, że dług i deficyt to ta sama, niepoliczalna i nieskończenie wielka wartość. Z  pewnością nie należy ich lekceważyć ani sprowadzać do poziomu tematów czysto akademickich – obie kwestie dotyczą naszej gospodarki w równym stopniu, przy czym dług to zazwyczaj kilkadziesiąt procent PKB, a deficyt tylko kilka.

CZYTAJ WIĘCEJ
Komentarze ekspertów

Kredyt – rozwiązanie dla rolników?

kosmala.pawel.GTF.500x332Rozpoczynające się właśnie żniwa to jak co roku okres wzmożonego wysiłku rolników. Do końca sierpnia stałym elementem krajobrazu polskiej wsi będą kombajny oraz inne maszyny rolnicze pracujące w polu. Co zrobić, gdy leciwy bizon padnie ze starości lub gdy zabraknie paliwa do nowoczesnego traktora? Jedną z możliwości pozyskania funduszy na prowadzenie i rozwój gospodarstwa są kredyty bankowe, specjalnie przygotowane dla rolników.

CZYTAJ WIĘCEJ
Komentarze ekspertów

Rośnie potencjał rynku pośrednictwa kredytowego

kosmala.pawel.GTF.500x332Od wielu lat banki polskie wykorzystują zasoby podmiotów zewnętrznych do realizacji swojej statutowej działalności. Powierzanie wykonywania czynności bankowych innym podmiotom uzasadniają dążeniem do minimalizowania kosztów, docieraniem do jak największej liczby klientów, wykorzystaniem już istniejących infrastruktury i technologii, wykorzystaniem doświadczeń z zakresu dziedzin specjalistycznych i profesjonalnego zarządzania wyspecjalizowanymi odcinkami, a przede wszystkim chęcią tworzenia przewagi konkurencyjnej. Coraz silniejszą pozycję na rynku finansowym zyskują firmy, które nazywają się operatorami bankowymi lub integratorami współpracy z bankami.

CZYTAJ WIĘCEJ
Kadry

Nowy Dyrektor Produktu w GTF

gtf.01.400x215Karolina Wrońska objęła stanowisko Dyrektora Produktu w tyskim operatorze kredytowym – Górnośląskim Towarzystwie Finansowym GTF Sp. z o.o. Do jej zadań należy budowa ogólnopolskiej sieci sprzedaży produktów biznesowych, pozyskiwanie nowych partnerów, wsparcie szkoleniowe i merytoryczne oraz budowanie relacji z obecnymi agencjami kredytowymi. W całości odpowiada za produkty biznesowe FM Bank, Meritum Bank i Aureus.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1