Franczyza jako sposób na biznes na rynku finansowym

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

kosmala.pawel.GTF.500x332Osoby myślące o prowadzeniu własnego biznesu powinny rozważyć system oparty na franczyzie. Rozpoczęcie działalności pod znanym już logiem może ułatwić pierwsze kroki na rynku finansowym, jednak należy pamiętać, że wiąże się z tym też pewne ryzyko.

Działalność pośredników finansowych w ostatnich latach jest piętnowana w debacie publicznej. Mimo że segment ten budzi mieszane uczucia, trzeba pamiętać o jego istotnym znaczeniu dla rynku finansowego. Umożliwia on bowiem dostęp do usług finansowych osobom, dla których oferta banków jest ograniczona, dlatego przedsiębiorcy myślący o franczyzie powinni zdecydować się na wybór uznanej już marki. Wybór nieznanej firmy, mimo iż również umożliwia zapoznanie się z produktami znanych banków i kompleksowe doradztwo, często grozi niepowodzeniem. Franczyza to przede wszystkim know-how oraz łatwiejsze dotarcie do uświadomionych już w jakimś stopniu klientów.

Franczyza to rodzaj współpracy pomiędzy stronami, w której franczyzodawca udostępnia know-how i swoją markę, w zamian pobierając opłatę od franczyzobiorcy. W praktyce podmioty te zawierają umowę franczyzową, która określa wszelkie warunki. Istotą tego systemu ścisła współpraca stron umowy, które pozostają jednak prawnie i finansowo odrębnymi i niezależnymi przedsiębiorcami.

Ważnym elementem umowy jest pakiet franczyzowy. W jego skład wchodzą informacje dotyczące sposobu prowadzenia działalności przez franczyzobiorcę, szereg niezbędnych licencji, znak towarowy, marka, zakres usług świadczonych przez franczyzodawców na rzecz franczyzobiorców, a także wsparcie marketingowe, sprzedażowe czy szereg szkoleń. 

Przy umowach franczyzowych, standardem są zapisy dotyczące zakazów ujawniania informacji poufnych oraz konkurencji. Franczyzodawca może dowolnie formułować treść umowy według własnych potrzeb. Trzeba uważać jedynie na zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Zakaz konkurencji w trakcie trwania umowy jest całkowicie naturalny i nie budzi żadnych wątpliwości, jednak trzeba zwrócić uwagę jak zapis traktowany jest po rozwiązaniu umowy. Zgodnie z przepisami polskiego prawa zakaz konkurencji nie może przekraczać 12 miesięcy po wygaśnięciu współpracy.

W ramach programu franczyzowego Górnośląskie Towarzystwo Finansowe zapewnia dostęp do niestandardowych rozwiązań, najnowszych produktów oraz najnowocześniejszych technologii. Wszystkim partnerom zapewniamy szeroką gamę produktów finansowych, wszechstronne doradztwo, przygotowanie biznes planów, wspomaganie w zakresie pozyskiwania kredytobiorców oraz wsparcie w zakresie oddziaływania na rynek. Podejmując współpracę z GTF franczyzobiorca można liczyć także na gamę szkoleń, merytoryczne wsparcie regionalnych przedstawicieli oraz  zindywidualizowane wsparcie w zakresie optymalizacji sprzedaży poszczególnych produktów finansowych. Wszystkie oferowane przez nas działania są oparte o budowę długookresowych relacji biznesowych, pozwalających na wypracowanie trwałej przewagi konkurencyjnej.

Paweł Kosmala
Prezes Górnośląskiego Towarzystwa Finansowego