Szymon Jungiewicz: Specjalne Strefy Ekonomiczne – sposób na rozwój czy gra nie warta świeczki?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

jungiewicz.szymon.100xSpecjalne Strefy Ekonomiczne to wyodrębnione, niezamieszkałe części terytorium kraju, na których terenie przedsiębiorstwa mogą prowadzić działalność gospodarczą na preferencyjnych warunkach. W chwili obecnej w Polsce funkcjonuje 14 głównych Specjalnych Stref Ekonomicznych, pierwsza z nich Mielecka SSE powstała we wrześniu 1995 r.

Celem powołania Specjalnych Stref Ekonomicznych było unowocześnienie i zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki, poprzez rozwój sektorów zaawansowanych technologicznie. Ponadto równie ważnym czynnikiem była walka z bezrobociem zwłaszcza w rejonach, które ucierpiały w czasie przemian ustrojowo-gospodarczych. W związku z tym w ich skład wchodzą często tereny po dawnych zakładach przemysłowych, które nie potrafiły sobie poradzić na wolnym rynku. SSE oprócz uzyskania działki w pełni przygotowanej pod inwestycję, mogą oferować przedsiębiorstwom zwolnienia podatkowe (CIT lub PIT), zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz pomoc przy załatwianiu wszelkich formalności.

Warto dodać, że w chwili obecnej wszystkie SSE zajmują łącznie tereny o powierzchni wynoszącej 14,1 tys. ha, a wartość poniesionych na ich obszarze inwestycji przekracza 70 mld zł.

110831.specjalne.strefy.ekonomiczne.550x

Największa pod względem zajmowanej powierzchni jest strefa katowicka, tam również odnotowano najwyższą dotychczas wartość nakładów inwestycyjnych. Z kolei najwięcej miejsc pracy zapewniają zakłady działające w ramach krakowskiej SSE.

Z perspektywy czasu wydaje się, że działalność specjalnych stref ekonomicznych należy ocenić jednoznacznie pozytywnie. Przyczyniają się one do zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki, gospodarczej aktywizacji miast i regionów oraz zmniejszenia bezrobocia. Mimo to idea tworzenia i rozszerzania stref ma również grono swoich przeciwników. Podkreślają oni ograniczenia we wpływach podatkowych oraz nierówną konkurencję, względem przedsiębiorstw spoza stref. Ograniczeniu ewentualnych kontrowersji narosłych wokół SSE sprzyjałaby z pewnością rzetelna ocena wypełnienia warunków uzyskania wsparcia w procesie inwestycyjnym. Zdarza się bowiem, że inwestorzy nie są rozliczani z obietnic, które złożyli podejmując działalność na terenie SSE, a to poddaje w wątpliwość udzielanie dalszej pomocy. Obecnie przewiduje się funkcjonowanie Specjalnych Stref Ekonomicznych do końca 2020 r., po tym czasie specjalne udogodnienia dla przedsiębiorstw działających w ich ramach, mają przestać obowiązywać.

Szymon Jungiewicz
Emmerson S.A.