Szwajcarzy przeciwko zakupom złota. Tydzień pełen wydarzeń.

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

frank.portfel.01.400x282Referendum w Szwajcarii bez nieprzyjemnej niespodzianki. Pozytywne zaskoczenie w danych PMI dla polskiego przemysłu. Wraz z raportem o PKB można pokusić się o bardziej optymistyczną wizję wydarzeń w gospodarce na przełomie roku. Spadek stóp w Polsce coraz mniej prawdopodobny. Kluczowym wydarzeniem tygodnia pozostaje posiedzenie EBC.

W niedzielnym referendum większość Szwajcarów (77,3 proc.) opowiedziało się przeciwko inicjatywie zwiększenia rezerw złota banku centralnego z 8 do 20 proc. Wyniki były zgodne z przewidywaniami. W reakcji nastąpiła dalsza przeceną kruszca na rynku, a frank stracił na wartości.

GUS potwierdził, że w III kw. dynamika wzrostu gospodarczego w Polsce była zbliżona do okresu kwiecień-czerwiec. PKB zwiększył się o 3,3 proc. r/r, o 0,1 pp. mniej niż w III kw. Struktura wzrostu okazała się zdrowa i stabilna. Największy wpływ na PKB miała konsumpcja. Spożycie gospodarstw domowych wzrosło o 3,2 proc. r/r i odpowiadało za 2,0 pp. PKB. Pozytywnie wyróżniały się inwestycje. Nakłady brutto na środki trwałe skoczyły w III kw. o 9,9 proc. r/r (1,8 pp. wzrostu). Znacznie mniejszy wpływ na PKB niż kwartał wcześniej miał przyrost zapasów, co jest pozytywnym sygnałem. Dynamika wzrostu wydatków sektora publicznego oraz ich udział w tworzeniu PKB były zbliżone jak wiosną (wzrost o 3,5 proc. r/r, 0,7 pp.). Ponadto, eksport netto zmniejszył negatywny wpływ na Produkt (z -1,9 pp. do -1,6 pp.), co jest chyba największym zaskoczeniem raportu. Sierpień i wrzesień to miesiące obowiązywania embarga w handlu ze Wschodem. Z pewnością część eksportu mogła zostać „wypchnięta” na inne rynki i po niższej cenie, by zalegać w magazynach. Niemniej, wygląda na to, że polskie firmy dobrze poradziły sobie z początkową falą szoku, jakim niewątpliwie było zamknięcie granic ogromnego rynku, jakim jest Rosja czy Ukraina. Spadek dynamiki wzrostu eksportu był w III kw. dwukrotnie niższy niż importu. W przypadku tego ostatniego duży wpływ na zmniejszenie wolumenu obrotu miało potanienie w większości sprowadzanych produktów pochodnych ropy naftowej.

Biorąc pod uwagę wyłącznie raport o PKB perspektyw polskiej gospodarki prezentują się dobrze. Utrzymujący się ogólny spadek cen wraz ze stabilną dynamiką wynagrodzeń oraz spadającym bezrobociem wspierają konsumpcję. Firmy zachęcone niskimi kosztami kredytu oraz względnie stabilnym popytem nie zwiększają inwestycje. Z kolei relatywnie wysoki kurs walutowy oraz konkurencyjność rodzimych produktów sprawiają, że eksport od dłuższego czasu pozostaje motorem napędowym gospodarki. W połączeniu ze zwiększonym zaangażowaniem państwa we wspieranie aktywności (co nie jest akurat najlepszą informacją) daje to stabilne tempo rozwoju (mierzone PKB). Największym wyzwaniem dla polskiej gospodarki pozostaje sytuacja w strefie euro (gł. w RFN).

Piątkowy odczyt inflacji CPI z UE18 bez zaskoczeń. Presja na Europejski Bank Centralny się utrzymuje, ale grudzień to jeszcze za wcześniej, by ogłosić rozszerzenie programu skupu aktywów o obligacje skarbowe. Posiedzenie EBC oraz publikacja raportu z amerykańskiego rynku pracy to wiodące wydarzenia tego tygodnia. Wcześniej spotkanie Rady Polityki Pieniężnej. Dziś w centrum uwagi odczyty indeksów PMI i ISM dla przemysłu.

EURPLN: Złoty pozostaje mocny. Kurs oscyluje w okolicy 200-sesyjnej średniej ruchomej. Nie widać presji na osłabienie. Rynek czeka na wyniki indeksu PMI dla przemysłu, a w dalszej części tygodnia decyzję ws. stóp procentowych. Względnie dobry wyniki, tj. utrzymanie wskaźnika PMI powyżej bariery 50 pkt. powinno wspierać notowania polskiej waluty. Podobną reakcję wywoła brak obniżki stóp. Wydarzenia te mogą dać impuls do testu bariery 4,17.

EURUSD: Rezultaty „złotego” referendum w Szwajcarii nie odbiły się wielkim echem na podstawowej parze walutowej (EUR/USD). Kursu utrzymuje się w rejonie piątkowych minimów (1,2430). Tydzień będzie obfitował w ważne wydarzenia, co spowoduje ponowny wzrost zmienności. Ponieważ zakładam, że EBC nie zdecyduje się już teraz rozszerzyć program skupu aktywów, scenariuszem bazowym pozostaje odbicie w kierunku 1,26.

Damian Rosiński,
Dom Maklerski AFS