Szczecińskie firmy IT wkraczają do szkół średnich

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

komputeryzacja.01.250xZawody informatyczne gwarantują wysokie zarobki, mimo to na rynku pracy brakuje specjalistów z tej dziedziny. Młodzież niechętnie wybiera ścisłe kierunki studiów, a absolwenci uczelni wyższych często nie spełniają oczekiwań firm IT.

Głównym brakiem, na który skarżą się pracodawcy poszukujący pracowników – najczęściej programistów – jest brak umiejętności pracy w zespole. Absolwenci mają też trudności w samodzielnym rozwiązywaniu problemów.

Natomiast zupełną podstawą dla firm jest to, aby pracownicy tworzyli aplikacje w technologiach, które są aktualne i pożądane na rynku. Zdarza się, że sami wykładowcy nie są na bieżąco z najnowszymi trendami w branży. A tylko niektórzy studenci uzupełniają wiedzę na własną rękę.  Aby spełnić wymagania firm treści przekazywane studentom i uczniom muszą się ciągle zmieniać, tak szybko jak zmieniają się technologie – a mówimy o branży, w której skoki następują w ciągu kilku miesięcy. To problem nie tylko uczelni, bo kształcenie dobrego informatyka zaczyna się już na poziomie szkoły średniej.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom  w Technoparku Pomerania realizowany jest nowy projekt B2E (Business to Education), który pomaga szkołom informatycznym w aktualizacji nauczanych treści w odniesieniu do szybko zmieniających się na rynku technologii. Jest to pierwsza taka inicjatywa w regionie, proponująca narzędzie interwencji o charakterze systemowym, dające też możliwość wdrażania go dalej w kraju.

Nauczyciele pod okiem praktyków z biznesu, będą przeprowadzali testowe lekcje na podstawie przygotowanych materiałów.  Dodatkowo zostanie opracowany specjalny zestaw materiałów dydaktycznych do nauczania najnowszych i najpopularniejszych w branży technologii programowania, takich jak np. Java czy SQL. Całość treści dydaktycznych będzie dostępna w Internecie dla firm, uczniów i nauczycieli.

Wszystko to będzie się odbywać się przy aktywnym udziale przedsiębiorców z Technoparku Pomerania oraz Stowarzyszenia Klaster ICT Pomorze Zachodnie.

Po zakończeniu projektu, który trwa do roku 2015 szkoły o profilu informatycznym będą mogły nauczać już w oparciu o  nowy model kształcenia ICT B2E, oparty na systemowej współpracy przedsiębiorców i nauczycieli.

– Liczymy, że wypracowany nowy model kształcenia ICT B2E sprawdzi się  i będzie wykorzystywany w innych województwach w Polsce, przez organizacje IT oraz szkoły- podsumowuje Katarzyna Witkowska, menedżer Technoparku Pomerania. – Docelowo korzyść z naszego projektu odniosą też sami uczniowie, ponieważ będą mieli dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy o technologiach, weryfikowanej na bieżąco z udziałem firm. Będą lepiej przygotowani zarówno do dalszej nauki na studiach, jak i podjęcia pracy w IT, co z kolei powinno ucieszyć pracodawców – uzupełnia menedżer Technoparku.

Projekt ICT B2E. Termin realizacji projektu: sierpień 2012 r. – listopad  2015 r.

Źródło finansowania:  Program Operacyjny Kapitał Ludzki  Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego