Systemy ZBP: Systemy sprawdzone w praktyce

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Mijający rok był dla sektora bankowego raczej udany. Banki nie miały problemów z utrzymaniem stabilności finansowej, całkiem dobrze wypadła też gospodarka.

Polska na tle innych krajów europejskich radzi sobie nad wyraz dobrze. Pewnie dlatego, że oprócz przyzwoitego stanu gospodarki mieliśmy i mamy dość restrykcyjną politykę pieniężną.

Na dodatek nasz sektor bankowy ma zdrowe aktywa. I nie tylko nie trzeba go wspierać – sam może pomagać innym! Nie po raz pierwszy okazało się, że warto:

 • wzmacniać kapitały,
 • weryfikować procedury zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem płynności oraz procedury kredytowe i dostosowywać je do aktualnych warunków rynkowych,
 • dostosowywać poziom aktywów płynnych do specyfiki działania banków,
 • monitorować należności, zwłaszcza te zagrożone,
 • monitorować sytuację gospodarczą i możliwie najdokładniej analizować kondycję finansową klientów.

To ostatnie było bardzo istotne, bowiem osłabienie wyników finansowych przedsiębiorstw w roku zmusiło zarządzających nimi do rewizji strategii biznesowych. Mieli oni świadomość, że dalsze ich pogorszenie może, choć oczywiście z opóźnieniem, przełożyć się także i na sytuację dochodową gospodarstw domowych. Niezmiennie niezwykle pomocne w tym zakresie są międzybankowe systemy wymiany informacji. Ich budowę Związek Banków Polskich rozpoczął 20 lat temu.

Obecnie intensywnie rozbudowywane są nowe systemy i funkcjonalności systemów zbierających i przetwarzających elementy informacji gospodarczej. Rok temu – 1 grudnia 2009 r. – uruchomiono dwie nowe bazy: System Wczesnego Ostrzegania o Zagrożeniach (SWOZ) oraz System o Zdarzeniach z Obszaru Ryzyka Operacyjnego (ZORO).

Śmiało zatem można powiedzieć, że dziś polskie banki, ich klienci, instytucje finansowe i przedsiębiorcy mają nie tylko dostęp do informacji gospodarczej, ale i podstawowe narzędzia do zarządzania ryzykiem pojawiającym się w trakcie prowadzonej działalności. Wystarczy jedynie lepiej, chętniej i pełniej z nich korzystać.

AMRON, DOKUMENTY ZASTRZEŻONE, BANKOWY REJESTR, POSIADACZE, AKCEPTANCI, POJAZDY – to źródła niezbędnych informacji (zarówno pozytywnych, jak i negatywnych). A nie wolno zapominać o Biurze Informacji Kredytowej S.A. oraz jedynej w Polsce bazie BIG tak mocno zintegrowanej z sektorem bankowym: Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor S.A. Zgromadzone informacje dotyczą ponad 82 mln umów blisko 23 mln klientó...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI