Sygnały: styczeń 2015

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2015.01.foto.021.a.400xUPADŁOŚĆ KONSUMENCKA: PADŁEŚ POWSTAŃ!

Nowela ustawy o upadłości konsumenckiej zmieniła zasady oddłużania i dochodzenia roszczeń od niewypłacalnych osób fizycznych. Bankructwo konsumenta jest możliwe nawet w szczególnych okolicznościach: gdy nie został w ustawowym terminie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub działania dłużnika zostały prawomocnie uznane za dokonane z pokrzywdzeniem wierzycieli albo gdy podał on we wniosku nieprawdziwe lub niekompletne dane, a nawet jeżeli nie wykonał ciążących na nim obowiązków. Sądy nie muszą, tak jak dotychczas, oddalać wniosków, jeśli nie istnieje majątek, z którego można pokryć koszty związane z przeprowadzeniem procesu. Ustawa rozszerza zakres przypadków pozwalających na zwolnienie z części opłat sądowych, wprowadzając zasadę, zgodnie z którą tymczasowo będzie uiszczał je Skarb Państwa, później upadły powinien zwrócić te koszty, przy czym sąd może rozłożyć je na raty. Plan spłaty długu w ogóle nie powstanie w razie umorzenia przez sąd wszystkich zobowiązań dłużnika, jeżeli jego sytuacja w sposób oczywisty wykazuje, że nie będzie on w stanie im podołać (np. z powodu ciężkiej choroby czy niepełnosprawności).

Kolejne udogodnienie polega na stworzeniu możliwości zawarcia, na wniosek zadłużonego, układu z wierzycielami. Ich ogólne zgromadzenie ma zwoływać sędzia komisarz, który jednocześnie jest władny wstrzymać likwidację majątku dłużnika, w szczególności jego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, ale po ustaleniu indywidualnego planu spłaty wierzytelności w maksymalnym terminie 3, a nie – jak dotychczas – 5 lat. Poprzez nadanie przepisom większej precyzji nie będzie też już wątpliwości, iż może być ogłoszona upadłość osoby fizycznej łączącej pracę zawodową lub działalność gospodarczą z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

ZADŁUŻONY? NAPISZ WNIOSEK.

BIG InfoMonitor ocenia, że nowelizacja ustawy o upadłości konsumenckiej spowoduje znaczny wzrost zainteresowania tą formą rozwiązania problemów z zadłużeniem, a – jak wskazują dane z raportu InfoDług – w Polsce jest już ponad 2 mln osób, które mają przeterminowane długi. Upadłość konsumencka jest możliwa już od 2008 r., jednak z danych Rządowego Centrum Legislacji wynika, że do tej pory polskie sądy wydały w tej sprawie zaledwie kilkadziesiąt orzeczeń. Stanowiło to jedynie 4 proc. wszystkich rozpatrywanych w tej sprawie wniosków. W efekcie zmiany ustawy liczba wniosków o upadłość konsumencką może wzrosnąć nawet do kilkudziesięciu tysięcy

Nowe przepisy, jak podkreślają eksperci BIG InfoMonitor, będą miały wpływ nie tylko na zmniejszenie liczby przeterminowanych długów zadłużenia, ale także na system wymiany informacji gospodarczych. – Trzeba pamiętać, że na skutek umorzenia długu przez sąd, wierzyciele nie będą mogli przekazywać do BIG informacji gospodarczych o tego rodzaju zobowiązaniach, a dotychczas znajdujące się wpisy w bazach danych będą musiały zostać usunięte – mówi Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor. – Efektem zmian w ustawie o upadłości konsumenckiej może być również wkalkulowanie w koszt udzielanych usług dodatkowego ryzyka.

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO… KREDYTU

Od 1 stycznia 2015 r. zgodnie z zaleceniami KNF zmianie uległa wysokość obowiązkowego wkładu własnego przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny. Do tej pory wystarczyło posiadać 5 proc. wartości nieruchomości. Teraz kredytobiorcy muszą dysponować przynajmniej 10 proc. – Koszt przeciętnego 60-metrowego mieszkania na rynku wtórnym w Łodzi wynosi ok. 216 tys. zł. Aby dokonać tutaj transakcji, trzeba dysponować kwotą nie 10,8 tys. zł, jak dotychczas, a co najmniej 21,6 tys. zł. Dla porównania, by zakupić podobny lokal w Poznaniu należało posiadać wkład własny wynoszący 30,3 tys. zł, a w Warszawie aż ponad 43,4 tys. zł – szacuje Jarosław Sadowski, ekspert Expandera i Związku Firm Doradztwa Finansowego. Za rok trzeba będzie posiadać 15 proc., a w 2017 już 20 proc. wartości nieruchomości. Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy brakujący wkład zostanie odpowiednio ubezpieczony. Wtedy wystarczy 10 proc. wartości nieruchomości, ale trzeba będzie ponosić dodatkowe koszty składek ubezpieczeniowych

Oprócz zwiększenia limitów wkładu własnego, Rekomendacja S reguluje też inne obszary, kluczowe dla ubiegających się o kredyt. Zmiany dotyczą m.in. ryzyka walutowego. W celu jego zniwelowania zaleca się, by banki udzielały wsparcia wyłącznie w walucie, w której kredytobiorca zarabia. Zmienia się również okres kredytowania, który w większości przypadków wyniesie maksymalnie 25 lat. Nowa polityka przyznawania kredytów hipotecznych może wpłynąć na wzrost zainteresowania programem Mieszkanie dla Młodych. Rząd planuje zwiększyć dopłaty, szczególnie mogą skorzystać z nich osoby z co najmniej dwójką dzieci. Także w przypadku rodzin wielodzietnych, z minimum trójką dzieci, dopłata może zostać zwiększona aż do 25 proc.

REKOMENDACJA U: POLISY DO WYBORU

W 2015 r. zmieniły się przepisy w obszarze tzw. bancassurance. Nowe regulacje KNF będą miały znaczenie dla osób zaciągających kredyt z dodatkowym ubezpieczeniem. W ramach tej samej umowy kredytodawca nie będzie mógł występować jednocześnie jako pośrednik i ubezpieczający. Wynagrodzenie banku za sprzedaż grupowej polisy ma pokrywać tylko koszty zawarcia i obsługi umowy. Klienci, których kredyty są ubezpieczane, mają zyskać m.in. wgląd do treści umów między bankami a firmami ubezpieczeniowymi. Eksperci Związku Firm Doradztwa Finansowego przypominają, że zgodnie z Rekomendacją U, banki przyjmą nową strategię zarządzania ryzykiem w obszarze oferowania ubezpieczeń do kredytów, najpóźniej 31 marca 2015 r. – Dotychczas w sytuacji niewystarczającego zabezpieczenia kredytu banki wymagały od klienta przystąpienia do konkretnej polisy ubezpieczeniowej dołączonej do kredytu. Niedługo jednak takie działanie będzie możliwe tylko przy spełnieniu zaleceń Rekomendacji U – podkreśla Leszek Zięba, ekspert Aspiro, ZFDF. – W praktyce klient będzie miał wybór ubezpieczyciela, jednak uregulowanie ważnej kwestii bankowości ubezpieczeniowej ma także drugie dno. Wraz z nowymi przepisami możemy spodziewać się podwyżek marż bankowych, bowiem instytucje te będą starały się zrekompensować sobie „straty” w obszarze ubezpieczeń.

BGK: GWARANCJE PORTFELOWE

Bank Gospodarstwa Krajowego poinformował, że do końca listopada 2014 r. udzielił gwarancji de minimis na łączną kwotę ok. 15,799 mld zł dla 73 554 przedsiębiorców. W tym okresie łączna wartość udzielonych kredytów z gwarancją de minimis wyniosła ok. 28,128 mld zł. Oferta obejmuje m.in. poręczenia spłaty kredytu w trybie portfelowym. Oznacza to, że bank kredytujący, na podstawie zawartej z BGK umowy, samodzielnie podejmuje decyzję o objęciu kredytu poręczeniem. Jest to bardzo dogodna forma pozwalająca przedsiębiorcy na uzyskanie finansowania z poręczeniem w jednym miejscu – w jego własnym oddziale banku i w tym samym czasie. Jedynym zabezpieczeniem na rzecz BGK jest weksel własny in blanco kredytobiorcy.

HIPOTEKI TANIE NIESŁYCHANIE

449,9 tys. zł – tyle mogła w grudniu 2014 r. pożyczyć na mieszkanie trzyosobowa rodzina, która osiąga dochód na poziomie 5 tys. zł netto – wynika z danych Lion’s House. Jest to najwyższy wynik w historii, pokłosie spadającego oprocentowania kredytów. Jak policzył Lion’s Bank miesięczna rata 30-letniego długu wynosi obecnie 470 zł na każde pożyczone 100 tys. kapitału. Z kontraktów terminowych na stopę procentową wynika, że WIBOR 3M może jeszcze spaść do poziomu 1,76 proc. (w perspektywie 6 miesięcy). Eksperci zwracają uwagę, że w znacznie dłuższym horyzoncie czasowym (21-miesięcznym) kontrakty na WIBOR 3M notowane są na poziomie 1,9 proc., a więc także niżej niż dzisiejszy poziom WIBOR (2,06 proc.). Liczby te są o tyle ważne, że składnikiem oprocentowania kredytu mieszkaniowego w Polsce bardzo często jest właśnie WIBOR 3M. W ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI