Bankowość spółdzielcza, model biznesowy: Świat globalny biznes lokalny

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2015.01.foto.008.400xBanki spółdzielcze, zwiększając sumy bilansowe, osiągają niższe marże, a ich efektywność na zatrudnionego jest ponad trzykrotnie niższa niż w bankach komercyjnych - wynika z analizy sporządzonej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

– Model zrzeszeń, w którym rentowność jest utrzymywana poprzez wzrost bazy działalności banków spółdzielczych, natrafia na istotne bariery – mówi Andrzej Banasiak, członek zarządu BFG. – Analizując marże odsetkowe i prowizyjne, widać, że zamyka się przestrzeń czerpania dodatkowych korzyści z działalności lokalnej. Nie będzie już wiele czasu na to, żeby istniały dwa światy: dużych aglomeracji z presją niezwykle silnej konkurencji oraz małych miast i wiosek, gdzie poprzez zdobycie pozycji monopolu można utrzymywać ponadprzeciętne marże. Wzrost zamożności środowisk lokalnych generuje nowe potrzeby na usługi finansowe, a ich większa dostępność powoduje edukację i migrację klientów.

Rosną aktywa, spadają marże

Sektor spółdzielczy działa w 1/3 wszystkich placówek bankowych, zatrudnia 1/5 pracowników polskiej bankowości. Posiada ogromny potencjał, niekwestionowaną pozycję w relacjach z małymi społecznościami, ponad 150 lat historii i… zły model biznesowy. Z analizy BFG wynika, że marża na działalności, czyli to, co można zarobić na jednostce sumy bilansowej w bankach spółdzielczych i komercyjnych zrównała się, a w bankach zrzeszających zysk na sprzedaży jest już nawet niższy. – W ostatnich latach bankowy sektor spółdzielczy rozwija się szybciej niż banki komercyjne, udział zrzeszeń w sumie bilansowej systemu zwiększył się z 6 do 7 proc., ale też znacznemu obniżeniu uległy parametry efektywności – podkreśla A. Banasiak.

Sektor BS-ów ma istotnie niższe wskaźniki ROA i ROE oraz zwiększający się udział kredytów zagrożonych. Miarą efektywności biznesu jest to, ile można zarobić w przeliczeniu na jednego pracownika. Dane bilansowe pokazują, że bankowy sektor spółdzielczy zarabia coraz mniej w relacji do dochodów uzyskiwanych przez banki komercyjne. Potencjał aktywów wzrasta, lecz ich udział w systemie pozostaje de facto ten sam od lat. Banki komercyjne, począwszy od 2002 r., radykalnie zmniejszały odsetek kosztów w dochodach, który w sektorze BS-ów jest utrzymywany wciąż na bardzo wysokim poziomie

Koszty osobowe zrzeszeń w przeliczeniu na jednego pracownika są relatywnie niższe o jedną trzecią, nakłady rzeczowe o dwie trzecie, wydatki na tworzenie i utrzymanie technologii IT o 80 proc. W pięciu największych bankach uniwersalnych koszty osobowe i rzeczowe pochłaniają po ok. 20 proc. dochodów, zaś wskaźnik C/I wynosi nieco ponad 40 proc. Banki spółdzielcze są obciąż...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI