Świąteczna stabilizacja

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

gielda.06.250x188Dobre dane z Polski o sprzedaży detalicznej bez wpływu na złotego. Kursy pozostają blisko kilkumiesięcznych minimów. Podczas wigilijnego handlu, podobnie jak w ostatnich trzech sesjach 2014 r., nie należy spodziewać się większych zmian w notowaniach. Eurodolar również stabilnie.

Przedświąteczny handel w poniedziałek nie przyniósł większych zmian na rynkach finansowych. Złoty pozostał stabilny wobec euro i dolara kończąc dzień blisko minimów z ubiegłego tygodnia. Rentowność obligacji utrzymywała się na stabilnym poziomie. Zyskał nieznacznie indeks największych spółek na warszawskiej giełdzie.

GUS opublikował kolejne, dobre dane z polskiej gospodarki. Sprzedaż detaliczna w listopadzie zwiększyła się w tempie zbliżonym do ostatnich kilku miesięcy, ale nieco szybciej niż zakładała mediana prognoz ekonomistów. W drugiej połowie roku obroty sklepów i sieci handlowych rosną w tempie ok. 4 proc. w ujęciu rok do roku. Publikacja potwierdza, że okres słabnięcia konsumpcji w naszym kraju został definitywnie zakończony. Niska inflacja, dzięki której odnotowuje się blisko roczny już realny wzrost wynagrodzeń, powoduje odbudowę wydrenowanych oszczędności i ponowne zainteresowanie wydawaniem pieniędzy.

Jednocześnie, negatywnie na konsumpcję przestały oddziaływać zmiany zachodzące na rynku pracy. Od marca do września stopa bezrobocia obniżyła się o 1,4 pkt. proc. W listopadzie zanotowano pierwszy od 9 miesięcy wzrost odsetka osób bez zatrudnienia (z 14,0 do 14,2 proc.), jednak ten okazał się on mniejszy od przyrostów, jakie obserwowano w tym samym okresie w latach 2011-2012. Sezonowy wzrost bezrobocia w Polsce potrwa co najmniej do lutego. Szczególnie mocno proces uwidoczni się na przełomie roku. Pod koniec zimy stopa bezrobocia ponownie przekroczy poziom 14 proc.

Rynek pracy nie będzie już jednak szczególnie mocno szkodził konsumpcji. Oprócz kształtowania się funduszu płac i oszczędności, kluczowe dla wydatków na spożycie są w tym przypadku pewność zatrudnienia i perspektywy rynku w najbliższej przyszłości. A te ze względu na przyspieszenie gospodarki powinny być przyzwoite. Na pewno z każdym miesiącem warunki będą się poprawiać. Konsumpcja przejmie stopniowo rolę motoru wzrostu PKB w Polsce w 2014 r. Z czasem dołączać również będzie przyspieszenie inwestycji. Maleć będzie pozytywna rola eksportu netto.

Podczas wigilijnej sesji nie ma co się spodziewać jakichkolwiek ruchów, które wpłyną na zmianę obrazu sytuacji na złotym. Opublikowanych zostanie kilka informacji z USA, o zamówieniach na dobra trwałe, sprzedaży domów na rynku pierwotnym oraz indeks koniunktury z okolic Richmond. Ich wpływ na rynek eurodolara będzie jednak zapewne znikomy. Wesołych Świąt!

EURPLN: Zloty pozostaje stabilny, utrzymuje się na wysokim poziomie wobec euro i dolara. Dziś zmiany na rynku będą symboliczne. Kurs utrzyma się powyżej minimów z okolic 4,1550. Jakikolwiek handel powinien zakończyć się jeszcze przed południem.

EURUSD: Dolar ma trudności z powiększaniem zysków w relacji do euro. Kurs jest w fazie korygowania odczuwalnych spadków notowań z ubiegłego tygodnia. Do końca roku zmiany na rynku nie będą już zapewne znaczące. EUR/USD utrzyma się w paśmie 1,3620-1,3720.

Damian Rosiński,
Dom Maklerski AFS