Strategie life cycle w Legg Mason

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

emeryt.06.250x167Osoby, które zamierzają założyć Indywidualne Konto Emerytalne lub Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego z funduszami Legg Mason, a także te, które już to zrobiły, mogą wybrać gotową strategię inwestycyjną, dopasowaną do swojej skłonności do ryzyka, wieku czy doświadczenia.

Koncepcja life cycle w produktach emerytalnych Legg Mason została udostępniona już w zeszłym roku w ramach Pracowniczych Programów Emerytalnych. Od niedawna Legg Mason TFI poszerzyło swoją ofertę produktową o life cycle również ramach IKE i IKZE. Klienci mają do wyboru gotowe warianty inwestowania, w których udział funduszy inwestujących w akcje oraz poziom ryzyka maleją wraz z wiekiem oszczędzającego. Legg Mason TFI przygotowało dwie takie strategie: dynamiczną i zrównoważoną.

Po osiągnięciu przez osobę oszczędzającą określonego wieku, automatycznie co 5 lat, podział składki pomiędzy fundusze bardziej lub mniej agresywne dostosowuje się do wieku klienta. Zmiany alokacji nie wymagają zleceń ze strony klienta. Nie jest wskazany także moment zakończenia strategii – niezależnie od wieku właściciela IKE lub IKZE, składki, a także zebrane środki są dzielone zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Model dynamiczny zakłada skupienie się w początkowej fazie na rynku akcji. W praktyce oznacza to, że do 45 roku życia właściciela IKE lub IKZE 100 proc. oszczędności ulokowanych jest w funduszu Legg Mason Akcji FIO. Z czasem, w miarę zbliżania się do 60 roku życia właściciela konta, zmienią się pierwotne proporcje między funduszami. Kapitał emerytalny z Legg Mason Akcji FIO stopniowo zostaje przesunięty na rzecz funduszy Legg Mason Senior SFIO oraz Legg Mason Pieniężny FIO.

120531.fio.tabela.01.658.110

Z kolei model zrównoważony ma charakter „środkowej ścieżki”, która od początku pozwala rozkładać inwestycje zarówno na rynku akcji, jak i obligacji. Udział środków ulokowanych w Legg Mason Akcji FIO w tym modelu przez cały okres inwestycji zmniejsza się od 60 do 0 proc. Od 60. roku życia oszczędzającego, zdecydowaną większość jego zebranego kapitału stanowić mają obligacje i instrumenty skarbowe.

120531.fio.tabela.01.639x130

Już od pewnego czasu zależało nam na wprowadzeniu produktu inwestycyjnego, dedykowanego osobom niezdecydowanym, który fundusz wybrać na początku oszczędzania na cele emerytalne – powiedział Jacek Treumann, członek zarządu Legg Mason TFI. – Opcja life cycle wydaje się być idealna dla tej grupy klientów i jednocześnie bardzo wygodna, ponieważ w sposób zautomatyzowany ogranicza ryzyko istotnego spadku wartości kapitału emerytalnego w ostatnim etapie jego budowania. Liczymy, że wzbogacenie oferty IKE i IKZE z Legg Mason wpłynie na wzrost popularności tego produktu oraz na bardziej zdecydowane kumulowanie oszczędności w III-filarowych rozwiązaniach emerytalnych – dodaje Jacek Treumann.

Zespół Legg Mason TFI SA