Strategia BGK na lata 2021-2025: zwiększenie finansowania gospodarki o ok. 10 proc. rocznie, do ponad 460 mld zł

Strategia BGK na lata 2021-2025: zwiększenie finansowania gospodarki o ok. 10 proc. rocznie, do ponad 460 mld zł
Fot. BGK
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bank Gospodarstwa Krajowego zakłada w strategii na lata 2021-2025, że będzie zwiększał zaangażowanie w finansowanie gospodarki o niemal 10 proc. średniorocznie do ponad 460 mld zł - podał bank w komunikacie.

Władze banku zakładają ponadto, że suma bilansowa zmniejszy się ze 160 mld zł na koniec 2020 r. do ok. 144 mld zł na koniec 2025 r. (CAGR -2 proc).

Jednocześnie zwiększyć mają się kredyty brutto: z niemal 46 mld zł na koniec ubiegłego roku do 60,5 mld zł (CAGR +5,7 proc.). Wzrośnie także zaangażowanie w finansowanie gospodarki do ponad 460 mld zł (CAGR +9,8 proc.).

BGK zakłada, że przy szybkim rozwoju i skali działania, wskaźnik C/I nie przekroczy 50 proc. (wartość uśredniona w czasie obowiązywania strategii). Współczynnik wypłacalności pozostanie na poziomie powyżej 13,5 proc.

3 zewnętrzne filary strategiczne

Polski bank rozwoju określił 3 zewnętrzne filary strategiczne: zrównoważony rozwój, zaangażowanie społeczne, współpracę i biznes międzynarodowy oraz 2 wewnętrzne: transformację cyfrową i procesową oraz efektywny model zarządzania.

W filarze dotyczącym zrównoważonego rozwoju zamierza między innymi wypracować rozwiązania zrównoważonego finansowania, a także oceniać potencjalne finansowania pod kątem ESG, dostosowując w tym celu politykę ryzyka. Bank planuje pozyskać rating ESG na poziomie 5 decyla wśród banków europejskich. Jedną z najnowszych inicjatyw zrównoważonego rozwoju jest projekt 3W – woda, wodór, węgiel. Ma on łączyć i wspierać świat nauki i biznesu w rozwoju nowoczesnych technologii stosowanych w przemyśle, energetyce i medycynie, wykorzystujących na przykład innowacyjne technologie węglowe.

Czytaj także: BGK chce utrzymać wszystkie instrumenty wsparcia firm przynajmniej do połowy 2022 roku >>>

Filar współpraca i biznes międzynarodowy zakłada natomiast zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki oraz podniesienie poziomu umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw. Bank opracuje program kompleksowego wsparcia ekspansji polskich przedsiębiorstw. Dodatkowo chce budować świadomość atrakcyjności Polski wśród inwestorów zagranicznych jako kraju o wysokim kapitale intelektualnym.

Model biznesowy będzie wspierał realizację strategii

Realizację strategii będzie wspierał model biznesowy. BGK wskazał w nim 8 programów, poprzez które chce odpowiadać na potrzeby i wyzwania rynkowe.

„Lista programów nie jest listą zamkniętą. W zależności od potrzeb społeczno-gospodarczych będziemy ją z czasem modyfikować. W każdym z programów myślimy o rozwiązaniach innowacyjnych, a także zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju” – powiedziała, cytowana w komunikacie, prezes BGK Daszyńska-Muzyczka.

Programy te obejmują takie obszary jak: rozwój przemysłu, przedsiębiorczości, infrastruktury, energetykę, mieszkalnictwo, spójność terytorialną i społeczną, ochronę zdrowia i finanse publiczne.

Źródło: PAP BIZNES