Strategia Banku Handlowego na lata 2022-2024: minimum 75 proc. zysku na dywidendę, ROE powyżej 12 proc.

Strategia Banku Handlowego na lata 2022-2024: minimum 75 proc. zysku na dywidendę, ROE powyżej 12 proc.
Główna siedziba banku Citi Handlowy (fot. Citi Handlowy)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bank Handlowy planuje wzrost ROE do poziomu powyżej 12 proc. w 2024 r., spadek wskaźnika kosztów do 50 proc. i chce przeznaczać na dywidendę minimum 75 proc. zysku netto - poinformował bank w strategii na lata 2022-2024.

Bank Handlowy podał, że w związku zakończeniem okresu obowiązywania strategii na lata 2019-2021 jego rada nadzorcza zatwierdziła strategię grupy na lata 2022-2024.

Bank zakłada osiągnięcie następujących celów finansowych:

- Wzrost przychodów klientowskich o 9 proc. średniorocznie;

- Zwrot na kapitale (ROE) >12 proc. w 2024 r.;

- Utrzymanie dyscypliny kosztowej (wskaźnik C/I 50 proc.);

- Wzrost aktywów klientowskich na poziomie 6 proc. średniorocznie w okresie 3 lat

- Kontynuacja wypłaty dywidendy w wysokości minimum 75 proc. zysku netto, pod warunkiem uzyskania zgody regulatora.

Czytaj także: Bank Handlowy: zysk netto w III kw. wyniósł 93,4 mln zł, powyżej oczekiwań >>>

W III kwartale 2021 roku ROE banku wynosiło 6,9 proc., wskaźnik kosztów do dochodów był na poziomie 60 proc. W dotychczas obowiązującej strategii bank także zakładał przeznaczanie na dywidendę minimum 75 proc. zysku.

Rozwój działalności w oparciu o funkcjonowanie dwóch segmentów biznesowych

Opublikowana w piątek strategia banku zakłada rozwój działalności w oparciu o funkcjonowanie dwóch segmentów biznesowych.

W segmencie bankowości instytucjonalnej przewiduje koncentrację na tych obszarach, gdzie bank ma istotną przewagę konkurencyjną, ze szczególnym uwzględnieniem polskich firm działających lub planujących działalność na rynkach zagranicznych, jak i międzynarodowych korporacji inwestujących w Polsce.

„Strategia opiera się na inicjatywach mających na celu wzrost przychodów z działalności klientowskiej, w tym między innymi: udział w transakcjach klientów z zakresu bankowości inwestycyjnej, akwizycja nowych klientów w segmencie bankowości przedsiębiorstw, utrzymanie pozycji lidera w segmencie firm globalnych, czy koncentracja na dostarczeniu najlepszych rozwiązań klientom z segmentu Digital” – napisano w komunikacie.

Wspieranie klientów w podejmowaniu inicjatyw z zakresu transformacji w obszarach ESG

Bank podał, że w segmencie tym istotnym komponentem strategii jest także wspieranie klientów w podejmowaniu inicjatyw z zakresu transformacji w obszarach Environmental, Social, Governance (ESG).

Bank Handlowy poinformował, że z uwagi na fakt, iż w momencie przyjęcia strategii nie zostały podjęte decyzje dotyczące ewentualnej sprzedaży bankowości detalicznej, strategia zakłada funkcjonowanie tego segmentu w strukturach banku. Bank planuje koncentrować się na działaniach mających na celu jak najszybsze przywrócenie rentowności tego segmentu.

„W szczególności bank będzie skupiał się na dostosowaniu oferty Wealth Management do oczekiwań klientów oraz utrzymaniu pozycji lidera kart kredytowych, a także utrzymaniu najwyższej jakości obsługi klientów we wszystkich kanałach i segmentach” – napisano w komunikacie.

W kwietniu Citigroup, większościowy akcjonariusz Handlowego, poinformował, że zamierza wyjść z segmentu detalicznego na 13 rynkach, w tym z polskiego.

W III kwartale strata brutto segmentu bankowości detalicznej wynosiła 23 mln zł, a wskaźnik kosztów do dochodów wynosił 97 proc.

Źródło: PAP BIZNES