Statystyki systemów rozliczeniowych KIR w marcu 2015 r.

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

kir.02.400x199W marcu br. Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. przetworzyła w systemie Elixir blisko 148 mln transakcji o wartości przekraczającej 360 mld zł. W systemie Euro Elixir, obsługującym krajowe 
i transgraniczne rozliczenia w euro, przetworzonych zostało prawie 1,48 mln transakcji o wartości ponad 8,3 mld euro. Natomiast w systemie Express Elixir rozliczonych zostało blisko 119 tys. przelewów natychmiastowych na kwotę przeszło 567 mln zł.

W pierwszym kwartale br. system Elixir przetworzył ponad 409 mln transakcji, tj. o 18 mln więcej niż w analogicznym okresie 2014 r. Wartość transakcji wzrosła w tym czasie o 55,6 mld zł – z 955 mld zł (w pierwszym kw. 2014 r.) do powyżej 1 bln zł (w pierwszym kw. br.). Wartość blisko 148 mln transakcji rozliczonych w systemie Elixir w marcu przekroczyła 360 mld zł. W porównaniu z marcem ub. r. liczba i wartość transakcji wzrosły odpowiednio o 11,4 mln szt. i 33,3 mld zł. W tym miesiącu rekordowym dniem pod względem liczby przetworzonych zleceń był poniedziałek, 9 marca. Tego dnia KIR rozliczył 10,8 mln komunikatów płatniczych o wartości 18,9 mld zł.

W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2015 r. w systemie Euro Elixir rozliczonych zostało ponad 4 mln transakcji na łączną kwotę 22,3 mld euro. W porównaniu z analogicznym kwartałem ubiegłego roku, wzrosła zarówno ich liczba – o 646 tys., jak i wartość – o 2,9 mld euro. Liczba transakcji przetworzonych w systemie Euro Elixir w marcu br. wyniosła blisko 1,48 mln, osiągając wartość przekraczającą 8,3 mld euro. W odniesieniu do statystyk odnotowanych w marcu 2014 r., liczba zrealizowanych transakcji wzrosła o 291 tys. szt., a wartość obrotów o prawie 1,3 mld euro.

Wykorzystując unikalne cechy systemu Express Elixir, klienci banków w marcu 2015 r. zlecili prawie 119 tys. przelewów natychmiastowych o wartości powyżej 567 mln zł. Dla porównania, 
w analogicznym miesiącu 2014 r. system przetworzył 52,4 tys. transakcji, których wartość wyniosła 271 mln zł. Łącznie, w pierwszym kwartale br. zrealizowanych zostało ponad 331 tys. przelewów natychmiastowych o wartości 1,45 mld zł. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, oznacza to ponad 2,5-krotny wzrost liczby (ze 130 tys. transakcji) i blisko dwukrotny wzrost wartości 
(z 736 mln zł) przetworzonych komunikatów płatniczych.

Anna Olszewska
KIR S.A.