Statystyki dotyczące przenoszenia rachunków bankowych w systemie Ognivo I kw. 2017 r.

Statystyki dotyczące przenoszenia rachunków bankowych w systemie Ognivo I kw. 2017 r.
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W I kw. 2017 r. decyzję o zmianie rachunku bankowego, z wykorzystaniem systemu Ognivo, podjęło 9 860 osób. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku liczba rachunków, przeniesionych przy pomocy prowadzonego przez KIR systemu, wzrosła o ponad 68 proc. Najwięcej wniosków - ponad 4 tys. - wpłynęło w marcu.

Dzięki ograniczeniu zaangażowania klienta do minimum, przenoszenie rachunku w banku korzystającym z usługi Ognivo jest proste i szybkie. Wystarczy złożyć wniosek i upoważnienie dotyczące przeniesienia usług do nowego banku. Można też jednocześnie wnioskować o zamknięcie dotychczasowego konta. Wniosek dotyczy przeniesienia takich usług, jak przekazanie środków, zleceń płatniczych i pełnomocnictw złożonych w dotychczasowym banku oraz przekazania informacji o dokonanej zmianie odpowiednim instytucjom, np. urzędowi skarbowemu czy ZUS. Wszystkie formalności z tym związane przejmuje bank, którego stajemy się klientem. Cały proces zajmuje zaledwie kilka dni i nie wymaga już udziału klienta.

System Ognivo umożliwia bezpieczną i szybką komunikację on-line pomiędzy bankami a innymi podmiotami uprawnionymi do uzyskiwania informacji objętych tajemnicą bankową.

Liczba wniosków o przeniesienie rachunku bankowego z wykorzystaniem usługi KIR w I kw. 2017 r. wyniosła 9 860.

W tym samym okresie 2016 r. odnotowano 5 858 takich wniosków. Na zamknięcie dotychczasowego rachunku w I kw. 2017 r. zdecydowało się 9 791 osób, czyli ponad 99 proc. wszystkich wnioskujących o zmianę rachunku. Przeniesienia salda dokonało 9 639 osób, tj. 97,8 proc. wnioskujących. O przeniesienie zleceń stałych wystąpiło 625 osób, a o przeniesienie poleceń zapłaty – 462 osoby.

KIR