Stanowisko Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej dotyczące ustawy o pomocy kredytobiorcom i jej wpływu na stabilne funkcjonowanie banków spółdzielczych

Stanowisko Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej dotyczące ustawy o pomocy kredytobiorcom i jej wpływu  na stabilne funkcjonowanie banków spółdzielczych
Rada Konsultacyjna Sektora Bankowości Spółdzielczej. Źródło: ZBP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rada Konsultacyjna Sektora Bankowości Spółdzielczej przyjęła Stanowisko Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej w zakresie ustawy o pomocy kredytobiorcom i jej wpływu na stabilne funkcjonowanie sektora bankowości spółdzielczej z dnia 6 lipca 2022 r. Poniżej treść przekazujemy Stanowiska.

Mając na uwadze szczególne relacje banków spółdzielczych z ich klientami indywidualnymi, a także przedsiębiorstwami, w tym działającymi jako mikro, małe i średnie firmy oraz z prowadzonymi pracami nad ustawą o pomocy kredytobiorcom Rada Konsultacyjna Sektora Bankowości Spółdzielczej zwraca uwagę na możliwą destabilizację i zagrożenie dla funkcjonowania instytucji finansowych w społecznościach lokalnych z chwilą wejścia w życie przedmiotowej ustawy.

Proponowane rozwiązania w swoim szerokim zakresie odziaływania będą miały niekorzystny wpływ finansowy na lokalne instytucje finansowe za sprawą konieczności szerokiej pomocy klientom, nawet gdy te osoby takiej pomocy nie będą potrzebowały.

Czytaj także: Informacja z posiedzenia Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających ZBP – 6 lipca 2022 r.

Sektor banków spółdzielczych wielokrotnie podkreślał, iż na bieżąco udziela pomocy swoim klientom, o czym świadczy niski wskaźnik kredytów zagrożonych.

Tak rozległe ingerowanie ustawy w zakres stosowanej pomocy wpłynie na istotne zaburzenie relacji z klientami banków, a brak korekty przedmiotowych rozwiązań doprowadzi do istotnego pogorszenia sytuacji finansowej lokalnych instytucji finansowych.

Brak wprowadzonych korekt będzie wpływał na zaburzenie i deformację relacji właścicielskich, jakie przez lata budowały banki spółdzielcze ze swoimi klientami m.in. wspierając finansowo potrzeby społeczności lokalnych.

W ocenie Rady należy dokonać korekt w rozwiązaniach ustawowych poprzez wprowadzenie progu dochodowego zmniejszając obciążenia i stopień dolegliwości, jaki może spotkać małe instytucje finansowe działające w społecznościach lokalnych

Czytaj także: Rada Konsultacyjna Sektora Bankowości Spółdzielczej o wakacjach kredytowych i sytuacji sektora bankowego

W celu zminimalizowania destrukcyjnego wpływu projektowanych zapisów ustawy na funkcjonowanie sektora banków spółdzielczych wnioskujemy o wprowadzenie rozwiązań obejmujących:

– ograniczenie pomocy jedynie do osób w trudnej sytuacji finansowej, a więc tych, którzy rzeczywiście tej pomocy potrzebują, poprzez wprowadzenie progu dochodowego,

– wyłączenie kredytów o stałej stopie procentowej z wakacji kredytowych,

– wprowadzenie zasady: jeden wniosek na jedne wakacje w kwartale, o które klient każdorazowo wnioskuje, w celu unikania kumulacji odpisów.

Celem proponowanych działań w zakresie wakacji kredytowych jest ochrona sektora przed destabilizacją, zapewnienie bardziej sprawiedliwego oferowania pomocy kredytobiorcom i  ograniczanie proinflacyjnego wpływu wakacji kredytowych.

Podpisy Członków Rady Konsultacyjnej: 

1. (-)  Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich, Przewodniczący Rady Konsultacyjnej;

 2.  (-)  Krystyna MajerczykŻabówka, Prezes Krajowego Związku Banków

Spółdzielczych, Wiceprzewodnicząca Rady Konsultacyjnej;

3. (-)  Michał Ołdakowski, Prezes Zarządu Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB;

4. (-)  Sławomir Czopur, Prezes Zarządu Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS;

5. (-)  Artur Adamczyk, Prezes Zarządu Banku BPS S.A.;

6. (-)  Mirosław Skiba,  Prezes Zarządu SGB-Bank S.A.;

7. (-) Bartosz Kublik, Przewodniczący Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających;

8. (-) Przewodniczący Rady Krajowego Związku Banków Spółdzielczych.

Źródło: aleBank.pl