Stagnacja 2013 – przewidują przedsiębiorcy z branży budowlanej

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

big.infomonitor.01.250x106Miniony rok był trudny dla branży budowlanej, bieżący nie zapowiada się lepiej. Wśród badanych dominuje przekonanie, że sytuacja finansowa nie ulegnie zmianie (47%) lub pogorszy się (40%). Zdaniem 74% badanych firm z tego sektora, pensje nie będą rosły, połowa nie planuje zwiększania możliwości produkcyjnych. Niestety rok 2012 pozostawił po sobie niezapłacone rachunki. 40% ankietowanych firm oczekuje na zaległe płatności, których suma przekracza 100 tysięcy złotych  - takie są wnioski z 20. edycji Raportu BIG www.big.pl/RaportBIG, publikowanego przez BIG InfoMonitor S.A.

Sytuacja branży budowlanej w porównaniu do innych badanych sektorów gospodarki wypada negatywnie. Cząstkowy wskaźnik poziomu Bezpieczeństwa Prowadzenia Działalności Gospodarczej dla sektora wynosi zaledwie 0,56 pkt., podczas gdy średnia ze wszystkich badanych 8,56 pkt. Od kilku kwartałów branża budowlana charakteryzuje się bardzo niskimi odczytami.

130116.big.250x107

W 2012 roku sektor ten miał bardzo złą passę. Przed Mistrzostwami Euro 2012 dyskusja dotyczyła przede wszystkim tego, czy uda się na czas przygotować kluczowe inwestycje. Po turnieju przyszedł czas rozliczenia kosztów. Skończyło się kilkoma upadłościami oraz częstymi problemami mniejszych podwykonawców z odzyskaniem zaległych płatności. Te problemy znajdują odzwierciedlenie w opinii przedsiębiorców. Aż 40% z nich oczekuje na realizację przeterminowanych faktur, których wartość przekracza 100 tysięcy złotych. Blisko 40% badanych firm otrzymuje na czas mniej niż połowę należnych płatności. Te wszystkie elementy składają się na ogólnie kiepską sytuację branży i tak niskie odczyty Wskaźnika BIG.

hildebrand.mariusz.01.150x„Branża budowlana ma za sobą bardzo trudny rok, prawie wszystkie (96%) badane firmy wskazują na poważne problemy wynikające z zatorów płatniczych, aż 57% uważa nieterminowość za częsty problem. Są to wyraźnie nasłabsze wyniki w porównaniu do innych sektorów. W takich warunkach i z takim bagażem trudno spodziewać się po przedstawicielach branży optymistycznych zapowiedzi na 2013 rok.” – mówi Mariusz Hildebrand, Prezes Zarządu Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.(www.infomonitor.pl)

Opinie przedsiębiorców potwierdzają, że 2013 rok będzie okresem, w którym ich sytuacja finansowa pogorszy się (47% opinii) lub nie ulegnie zmianie (40%). Trudno dziwić się takim przewidywaniom, skoro nowych inwestycji drogowych w bieżącym roku będzie niewiele, większość to dokończenie tych, z którymi nie udało się przed Euro 2012. Paradoksalnie głównie przez kłopoty finansowe wykonawców. Drugi filar branży czyli budownictwo mieszkaniowe również jest w odwrocie. Skończył się program „Rodzina na Swoim”, popyt na nowe mieszkania wyraźnie spadł.

Więszkość badanych firm skupia się wobec tego na przetrwaniu najbliższego roku. Większość nie planuje podnoszenia wynagrodzeń (74%). Co jednak ciekawe 28% badanych planuje zwiększyć moce produkcyjne, a 55% pozostawić je na niezmienionym poziomie.

„Trzeba jednak podkreślić, że branża budowlana wyciągnęła wnioski z trudności z jakimi miała do czynienia w 2012 roku. Aż 84% firm sprawdza wiarygodność finansową kontrahentów, bardziej solidni pod tym względem są tylko przedstawiciele branży finansowej. W sektorze budowlanym jest to o tyle istotne, że blisko połowa badanych firm ocenia zdolność kontrahentów do terminowego regulowania zobowiązań jako niską.” – dodaje Mariusz Hildebrand