Stabilny wynik FAST FINANCE w I półroczu 2015 r.

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

FAST FINANCE, notowana na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych spółka specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych, w I półroczu 2015 r. wypracowała zysk netto w wysokości 4,3 mln zł przy przychodach na poziomie 14 mln zł. Spółka konsekwentnie zmniejsza wskaźniki zadłużenia - na koniec czerwca dług netto stanowił 0,9x kapitału własnego.

Wypracowane w I półroczu 2015 r. przychody netto ze sprzedaży wyniosły 13.950 tys. zł i były nieznaczne niższe niż w tym samym okresie roku ubiegłego, natomiast przychody  operacyjne  wzrosły o 103% (do 1.069 tys. zł) a przychody  finansowe  o 3,7% (do 2.005 tys. zł). Największy udział w przychodach ogółem miały utrzymujące  się stabilne  wpływy  z tytułu odzyskiwanych wierzytelności.

Pierwsze półrocze 2015 r. FAST FINANCE zakończyła zyskiem netto w wysokości  prawie 4.3 mln zł, co oznacza wzrost o 1,2% r/r., zysk operacyjny wyniósł 6.6 mln zł (nieznaczny spadek o 0,2% r/r)., a zysk na działalności przed opodatkowaniem 5.331 tys. zł, tj. o 1,6% więcej niż na koniec I pół. 2014 r.

Obserwujemy wzrost wartości zaległych zobowiązań oraz rosnący poziom zadłużenia w Polsce, dlatego oczekujemy solidnych wyników biznesowych w nadchodzących latach. Z kolei nasza sytuacja finansowa jest stabilna – w pierwszym półroczu nabyliśmy w celu umorzenia obligacje o łącznej wartości nominalnej 5,9 mln zł, co w połączeniu ze wzrostem kapitałów własnych wynikającym z zatrzymania w spółce zysku za rok 2014 r. ze spokojem pozwala planować II półrocze  – komentuje wyniki Jacek Daroszewski, Prezes Zarządu FAST FINANCE S.A.

Wskaźniki rentowności spółki odzwierciedlają stabilne wyniki firmy, wszystkie osiągają dodatnie wartości, a w przypadku rentowności  podstawowej działalności operacyjnej oraz wyniku netto, FAST FINANCE zanotował wzrost w stosunku do wartości osiągniętych w  tym samym okresie roku 2014.

Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu jest jedną z wiodących w kraju firm, której przedmiotem działalności jest skup wierzytelności detalicznych i odzyskiwanie ich na własny rachunek. Spółkę wyróżnia indywidualne traktowanie dłużnika i dostosowanie spłat do jego możliwości wieńczone elastycznie uzgodnionym harmonogramem spłat.

Spółka Fast Fiannce jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych. Założona w 2004 roku spółka zadebiutowała na NewConnect w dniu 6 maja 2008, a 30 marca 2010 nastąpiło przeniesienie notowań spółki na rynek regulowany GPW.

Monika Banasiak