Stabilny przyrost użytkowników zdalnych kanałów bankowości; raport NetB@nk za I kw. 2021 roku

Stabilny przyrost użytkowników zdalnych kanałów bankowości; raport NetB@nk za I kw. 2021 roku
Źródło: ZBP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Z końcem pierwszego kwartału 2021 minął okrągły rok od momentu rozpoczęcia pandemii Covid-19 w Polsce. Dane za minione 12 miesięcy w obszarze korzystania ze zdalnych kanałów dostępu do bankowości potwierdzają istotny, choć nie skokowy wzrost aktywności klientów, a I kwartał tego roku to przede wszystkim stabilny przyrost użytkowników w monitorowanych kategoriach. Po raz kolejny relatywnie największe przyrosty aktywności obserwujemy w segmencie bankowości mobilnej.

Pierwszy kwartał 2021 kończy okrągły rok od momentu rozpoczęcia pandemii Covid-19 w Polsce. Minione 12 miesięcy były okresem wzmożonego i koniecznego wręcz korzystania z wszelkich aktywności zdalnych, w tym kanałów bankowości elektronicznej. To miedzy innymi dzięki dobremu przygotowaniu banków i stosowanym przez nie rozwiązaniom technologicznym miliony klientów w Polsce nie doświadczyły problemów ze swobodnym dostępem do środków pieniężnych, bieżącymi rozliczeniami i płatnościami, a gospodarka mogła funkcjonować w sposób pozwalający na zachowanie ciągłości.

Czytaj także: Znaczny wzrost aktywności biznesowych użytkowników bankowości internetowej; raport NetB@nk za IV kw. 2020 r. >>>

Na koniec I kwartału tego roku, klienci mieli podpisanych 38,27 mln umów bankowości elektronicznej. W stosunku do momentu rozpoczęcia pandemii przybyło niespełna milion nowych umów, co stanowiło 2,51% stanu wyjściowego. Nieco większy wzrost odnotowano natomiast wśród klientów aktywnych, czyli takich, którzy co najmniej raz w miesiącu logują się do serwisu bankowości elektronicznej. Na koniec marca 2021 było to 19,94 mln klientów indywidualnych i w ciągu roku przybyło ich o ponad milion (5,32%). W samym I kwartale liczba aktywnych użytkowników wzrosła o 460 tys. osób.

Relatywnie największe wzrosty wśród użytkowników mobilnych aplikacji bankowych

Relatywnie największe wzrosty, podobnie jak w poprzednich kwartałach, odnotowane zostały wśród użytkowników mobilnych aplikacji bankowych. Pandemia Covid-19 rozpoczęła się z liczbą 12,3 mln klientów korzystających z tej formy interakcji z bankiem. 12 miesięcy później ich liczba była wyższa o 2,17 mln osób, czyli 17,56%. Sam I kwartał tego roku to natomiast wzrost o 379 tys. nowych aktywnych użytkowników.

Zatrzymał się wzrost liczby użytkowników mobile only

W I kwartale zatrzymał się natomiast wzrost liczby użytkowników mobile only, a więc osób, które korzystają wyłącznie z aplikacji i jednocześnie nie korzystają z bankowości internetowej dostępnej przez przeglądarki www. Takich klientów na początku pandemii było 6,1 mln, a po I kwartale 2021 7,2 mln, niemniej w stosunku do końca 2020 roku ich liczba zmniejszyła się o 3%. Do tej pory segment mobile only charakteryzował się najwyższą wśród wszystkich kategorii dynamiką kwartalnego przyrostu nowych użytkowników.

Polacy w czasie pandemii korzystali z bankowości internetowej częściej i bardziej aktywnie

12 miesięcy pandemii pokazało, że Polacy korzystali z bankowości internetowej w sposób częstszy i bardziej aktywny, choć przeciętna wartości ich wydatków uległa zmniejszeniu. W I kwartale 2020 roku średnio wykonywaliśmy 6 przelewów na jednego klienta, a rok później już 6,4. W ciągu roku spadła natomiast przeciętna wartość jednego przelewu – z 1,136 tys. zł do 893 zł na koniec marca 2021. Oznacza to, że przeciętnie wykonywaliśmy więcej przelewów i na niższe kwoty. Spadek wartości rozliczeń w przeliczeniu na jednego klienta wskazuje też, że Polacy w czasie pandemii wydają mniej niż przed jej rozpoczęciem.

Czytaj także: Elektroniczne kanały dostępu popularne jak nigdy >>>

W segmencie klientów MSP posiadających dostęp do bankowości internetowej w czasie pandemii nie nastąpiła istotna zmiana w zakresie liczby podmiotów mających podpisane umowy z bankami. Wynosi ona niespełna 3 miliony i jest to 1,04% więcej niż w IV kwartale 2020 roku i praktycznie tyle samo ile 12 miesięcy wcześniej. Natomiast prawie 2,1 miliona klientów MSP aktywnie korzysta z bankowości elektronicznej. Wzrost aktywności jest zauważalny w stosunku do początku pandemii i wynosi 12,85%, co oznacza, że z bankowości elektronicznej zaczęło w czasie pandemii korzystać 238 tys. przedsiębiorców z tego segmentu.

– Dane z bieżącego raportu NetB@ank pokazują, jakie realne zmiany zaszły w liczbie klientów zdalnej bankowości i ich aktywności w czasie 12 miesięcy pandemii w Polsce. Trendy w zakresie wzrostu aktywności i wykorzystania kanałów bankowości elektronicznej wśród klientów indywidualnych były widoczne jeszcze przed pandemią i wielkość zmian obserwowanych tym czasie nie odbiega od przyrostów obserwowanych już wcześniej. Mamy do czynienia z kontynuacją trwających od dłuższego czasu procesów, choć bez wątpienia czas pandemii unaocznił nam wszystkim, jak wysoka użyteczność dla klientów leży w możliwości zarządzania swoimi finansami, załatwiania formalności czy też spraw urzędowych za pomocą powiązanego z kontem profilu zaufanego z poziomu własnego telefonu, tabletu czy komputera. Bankowość w Polsce jest jedną z najnowocześniejszych w Europie, a w wielu obszarach znajduje się w światowej czołówce, co potwierdzają raporty na temat cyfrowej dojrzałości banków. Pandemia tego nie zmieniła, choć bez wątpienia stała się katalizatorem zmian w tym obszarze, przyspieszając kształtowanie i utrwalanie się wzorców zachowań płatniczych – podsumowuje Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich.

Jak pokazują nasze badania, klienci korzystający ze zdalnych kanałów dostępu do bankowości dobrze oceniają banki w ogóle i dobrze oceniają ich działalność szczególnie w okresie pandemii.

Źródło: Związek Banków Polskich / ZBP