Środki europejskie – prościej i łatwiej

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

euro.tryby.01.250xKomisja Europejska przyjęła tablicę wyników dla uproszczenia procedur związanych z finansowaniem działań podejmowanych przez beneficjentów środków unijnych - przedsiębiorstwa, miasta, regiony, naukowców i organizacje pozarządowych.

Przyjęto 120 zmian, które mają zapewnić łatwiejszy dostęp do środków przewidzianych w nowej perspektywie finansowania 2014 – 2020. Wprowadzenie ich należy rozpatrywać w kategoriach procesu – wymaga czasu i zaangażowania ze strony instytucji i państw członkowskich.

Z faktu, że budżet Unii Europejskiej wykonują w główniej mierze państwa członkowskie (80 proc. budżetu), sukces podjętej przez Komisję Europejską inicjatywy wymaga inicjowania i realizowania analogicznych działań na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. W tym kontekście Komisja Europejska zachęca państwa członkowskie do wprowadzania stosownych i skutecznych środków wykonawczych i technicznych.

Wśród wprowadzonych uproszczeń można wymienić: skrócenie terminów płatności oraz czasu przechowywania dokumentów związanych z przyznanym wsparciem, wprowadzenie rozwiązań ryczałtowych, stosowanie nowoczesnych narzędzi komunikacji i przekazywania danych.

Szczegóły.

Na podstawie komunikatu prasowego Komisji Europejskiej
Ostateczna tablica wyników w dziedzinie uproszczenia: 120 sposobów na ograniczenie biurokracji związanej z finansowaniem z UE