Sprawozdawczość wobec organów zajmuje firmom aż 4,55 tys. godzin, raport Grant Thornton

Sprawozdawczość wobec organów zajmuje firmom aż 4,55 tys. godzin, raport Grant Thornton
Fot. stock.adobe.com/BillionPhotos.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
By w pełni zrealizować obowiązek sprawozdawczy wobec organów administracji rządowej firmy w Polsce potrzebują średnio 4552 godzin pracy (w firmie i z pomocą zewnętrznych dostawców) oraz 2,8 etatu specjalistów w zakresie finansów i księgowości przy założeniu nieprzerwanej ich pracy przez osiem godzin dziennie, wynika z raportu "Tax compliance in Poland", przygotowanego przez firmę Grant Thornton oraz Polsko-Szwajcarską Izbę Gospodarczą.
Działająca w Polsce średnia firma (zatrudniająca od 50 do 249 pracowników) musi przeciętnie wysłać do urzędów 208 dokumentów rocznie #biurokracja #firmy #prawo #podatki @GrantThorntonPL

Działająca w Polsce średnia firma (zatrudniająca od 50 do 249 pracowników) musi przeciętnie wysłać do urzędów 208 dokumentów rocznie, podano w raporcie.

„Na samo realizowanie obowiązku sprawozdawczego in-house (nie licząc wielu innych zadań spoczywających na tych zespołach) aż 1,7 etatu na poziomie specjalisty. W przypadku samych dużych firm obowiązek ten jest jeszcze bardziej uciążliwy. Przeciętna duża firma na raportowanie finansowe przeznacza ponad 4,9 tys. godzin rocznie, a więc do tego jednego zadania potrzebuje pełnego zaangażowania (ciągłej pracy) aż 3,2 specjalistów” – czytamy w raporcie.

Czytaj także: Biurokracja przytłacza polskie firmy, przez ostatnie pięć lat niewiele się zmieniło >>>

Dodatkowo, poza działaniami in-house, przedsiębiorstwa część zadań związanych z raportowaniem prowadzą w ramach outsourcingu. Z tego rodzaju wsparcia korzysta 34% ankietowanych firm.

Firmy rocznie w ramach raportowania finansowego zlecają na zewnątrz średnio 2,8 tys. godzin

Firmy te deklarują, że rocznie w ramach raportowania finansowego zlecają na zewnątrz średnio 2,8 tys. godzin, czyli ponad 1,7 specjalistów pracujących przez 8 godzin dziennie. W przypadku dużych firm jest to niemal 4 tys. godzin, czyli ponad 2,4 pełnego etatu. Jeśli więc przemnożyć liczbę deklarowanych godzin (2,8 tys.) przez odsetek tych, które korzystają z outsourcingu (34%), okazuje się, że w całej grupie badanych przedsiębiorstw średnia liczba godzin wynosi 954 rocznie, wskazano.

Według raportu, zdecydowana większość firm decyduje się także wesprzeć swoje zespoły finansowe usługami doradców podatkowych. Zlecają im średnio 313 godzin wsparcia rocznie. Dodatkowo 364 godziny przeznaczają średnio na śledzenie zmian w prawie podatkowym.

81% badanych firm korzysta z usług firm doradztwa podatkowego

Ponadto – jak wynika z badania – 81% badanych firm korzysta z usług firm doradztwa podatkowego.  Średnio w ciągu roku zlecają oni zadania, których wykonanie zajmuje doradcom 313 godzin. Dla połowy firm, które korzystają na stałe z takich usług, wiąże się to z kosztem do 50 tys. zł rocznie. Dla 23 % firm koszt ten wynosi 50-200 tys. zł, natomiast 27 % przedsiębiorstw płaci za tę usługę wyższe kwoty.

Jak podkreślono w raporcie, „potrzeba wsparcia doradców podatkowych to głównie skutek dużej zmienności prawa podatkowego w Polsce”.

W latach 2018-2019 w życie weszło 518 stron nowelizacji ustaw podatkowych

Z obliczeń Grant Thornton wynika, że w latach 2018-2019 w życie weszło 518 stron nowelizacji ustaw podatkowych. Oznacza to – jak wyliczono – zmianę aż 31% treści ustaw podatkowych.

„Wiele firm nie jest w stanie we własnym zakresie monitorować zmian regulacyjnych, więc powierza tę rolę zewnętrznym ekspertom” – konkluduje raport.

Ponadto duża zmienność przepisów podatkowych oraz digitalizacja procesów podatkowych sprawia, że firmy coraz częściej korzystają ze stałego wsparcia programistów, by uaktualniać systemy informatyczno-finansowe.

Czytaj także: Biurokracja hamuje ekspansję zagraniczną polskich firm >>>

W 2019 roku działająca w Polsce firma średniej wielkości musiała złożyć do urzędów przeciętnie 208 druków. Mikroprzedsiębiorstwa zobligowane były wysłać aż ponad 100 sprawozdań, podano w raporcie. Według szacunków Grant Thornton, statystyczna duża firma w Polsce ma do wypełnienia aktualnie 314 formularzy rocznie.

Przypomniano, że w 2019 roku uchwalono 21,5 tys. stron nowego prawa najwyższej rangi (ustaw i rozporządzeń).

„Niedopatrzenia w rozliczeniach podatkowych lub braki w raportowaniu mogą oznaczać kary sięgające nawet milionów euro” – zaznaczono.

Sankcje, które grożą podatnikom

Głównymi sankcjami – jak podano w raporcie – które grożą podatnikom w Polsce za niewłaściwe wywiązywanie się z obowiązków sprawozdawczości podatkowej, są te przewidziane w kodeksie karnym skarbowym. Kary grożą m.in. za uchylanie się od opodatkowania, nieujawnianie właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nieskładanie deklaracji, składanie niewłaściwej deklaracji oraz za nierzetelne lub wadliwe prowadzenie ksiąg. Kara może też zostać nałożona za niedopełnienie obowiązku poinformowania o wyznaczeniu osoby, do której obowiązków należy obliczanie i pobieranie podatków oraz terminowe wpłacanie organowi podatkowemu.

W raporcie zaznaczono, że „rozpiętość kar jest ogromna – kara grzywny teoretycznie oznacza przedział między 260 do niemal 25 mln zł”.

Ankieta została przeprowadzona w okresie kwiecień-maj 2020 roku, na grupie 32 przedsiębiorstw należących do Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej. Wypełniali ją CFO i główni księgowi tych przedsiębiorstw, odnosząc się do sytuacji ich firm w roku kalendarzowym 2020.

Źródło: ISBnews