Spowolnienie wzrostu produkcji wyraźnie mniejsze od oczekiwań

Spowolnienie wzrostu produkcji wyraźnie mniejsze od oczekiwań
Fot. Materiały prasowe Credit Agricole
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zgodnie z danymi GUS dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się w marcu do 5,6% r/r wobec 6,9% w lutym, co było znacząco powyżej naszej prognozy (4,3%) i konsensusu rynkowego (4,2%). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zwiększyła się w marcu o 0,5% m/m.

Struktura wzrostu produkcji przemysłowej wskazuje na wysoką odporność polskiego przemysłu na spowolnienie wzrostu gospodarczego u głównych partnerów handlowych #produkcja #przemysł #CreditAgricole

Wyraźnie mniejsze niż oczekiwaliśmy spowolnienie wzrostu produkcji przemysłowej w marcu jest szczególnie zaskakujące w kontekście wpływu ograniczających go niekorzystnych efektów statystycznych. W kierunku zmniejszenia rocznej dynamiki produkcji przemysłowej pomiędzy lutym a marcem oddziaływała bowiem niekorzystna różnica w liczbie dni roboczych (w lutym liczba dni roboczych była taka sama jak w 2018 r., podczas gdy w marcu br. była ona o 1 mniejsza niż przed rokiem). Ponadto, w kierunku spadku dynamiki produkcji przemysłowej oddziaływał efekt podwyższonej bazy sprzed roku w działach „artykuły spożywcze” i „napoje” związany z wcześniejszymi niż w br. Świętami Wielkanocnymi.

Czytaj także: GUS: produkcja sprzedana przemysłu w marcu w górę o 5,6 proc. rdr. Spowolnienie wzrostu >>>

Polski przemysł wciąż pancerny

Struktura wzrostu produkcji przemysłowej wskazuje na wysoką odporność polskiego przemysłu na spowolnienie wzrostu gospodarczego u głównych partnerów handlowych. Zgodnie z wynikami badań koniunktury (PMI) w marcu produkcja, zamówienia eksportowe oraz zamówienia ogółem w niemieckim przetwórstwie przemysłowym obniżały się w szybkim tempie. Opublikowane dziś dane kwietniowe wskazują na kontynuację tych niekorzystnych tendencji. Dlatego na szczególną uwagę zasługują odnotowane w marcu wysokie dynamiki produkcji w polskim przemyśle w działach o dużym udziale eksportu w sprzedaży: „pozostały sprzęt transportowy” (37,4% r/r), „urządzenia elektryczne” (15,4%), „komputery, wyroby elektroniczne i optyczne” (9,6%) oraz „wyroby z gumy i tworzyw sztucznych” (9,6%). Podtrzymujemy ocenę, że dobra koniunktura w branżach o dużym udziale sprzedaży w eksporcie może wskazywać na zmiany strukturalne w polskim przemyśle, które w połączeniu z szybko malejącymi zaległościami produkcyjnymi pozwalają utrzymać szybki wzrost sprzedaży mimo wolniejszego napływu nowych zamówień. Ponadto, wsparciem dla produkcji przemysłowej w Polsce w marcu była duża aktywność branż zajmujących się dostarczaniem surowców i materiałów używanych w projektach budowlanych. Znalazło to odzwierciedlenie w szybkim wzroście produkcji w działach „wyroby z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych” (14,1% r/r) oraz „wyroby z metali” (9,0%).

Wzrost PKB w I kw. na 4+

Dzisiejsze dane o marcowej produkcji stanowią wsparcie dla naszej prognozy wzrostu gospodarczego w I kw. (4,3% r/r wobec 4,9% w IV kw. ub. r.). Są one również lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.

Źródło: Crédit Agricole