Spotkanie Liderów Bankowości i Ubezpieczeń

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

140311.mmc.400x267Banking & Insurance Forum to wydarzenie, które stanowi platformę wymiany poglądów na kluczowe dla branż zagadnienia, które kształtować będą ich przyszłość w najbliższych latach.

VII Banking Forum & III Insurance Forum, Hotel Westin, Warszawa

W dniach 2-3 kwietnia 2014 r. w hotelu Westin w Warszawie odbędzie się kolejna już edycja konferencji Banking & Insurance Forum. Wydarzenie skupia głównych przedstawicieli sektora oraz porusza kluczowe tematy, wpływające na rozwój branży.

Banking Forum tworzone jest przy współpracy z prezesami banków, administracją oraz operatorami telekomunikacyjnymi, wchodzącymi w skład Rady Programowej pod przewodnictwem Pana Prezesa Mariusza Grendowicza. VII Banking Forum realizowane będzie symultanicznie z III  Insurance Forum, wydarzeniem skierowanym do przedstawicieli firm i instytucji z branży ubezpieczeniowej. Przewodniczącym Rady Programowej Insurance Forum jest dr Jan Bogutyn.

Główne zagadnienia tegorocznej Konferencji:

  • Wpływ globalnych czynników na rozwój polskiego sektora finansowego
  • Rola banków w budowaniu bezpieczeństwa emerytalnego
  • Finansowanie inwestycji istotnych dla polskiej gospodarki
  • Big Data w ubezpieczeniach
  • Klient przyszłości w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym
  • Płatności bezgotówkowe: trendy, prawo, technologia
  • Rekomendacja D vs. wyzwania związane z zarządzaniem IT i bezpieczeństwem banków
  • Przyszłość prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych

Wybrani prelegenci:

Wojciech Kwaśniak – KNF; Maciej Witucki – Orange Polska; Sebastien de Brouwer – European Banking Federation; Małgorzata Kołakowska – ING; Krzysztof Kalicki – Deutsche Bank Polska;  Zbigniew Derdziuk – ZUS; Michał Kwieciński – Liberty Direct.

Konferencji towarzyszy Wielka Gala Liderów Bankowości i Ubezpieczeń, podczas której Kapituła, działająca pod przewodnictwem Pana Prezesa Józefa Wancera, nagradza kluczowe autorytety, firmy i przedsięwzięcia w branży.